Volvon uudet turvallisuusjärjestelmät vähentävät yhteentörmäyksiä - KUTSU HELSINKI MOTOR SHOW'N lehdistötilaisuuteen

Turvallisuusteema on vahvasti esillä Volvon osastolla viikonlopun Helsinki Motor Show -messuilla. Esittelemme Volvon turvallisuusajattelua tarkemmin lehdistötilaisuudessa osastollamme Helsingin Messukeskuksessa torstaina 29.11. klo 11.35. Tervetuloa!

Volvo esittelee uuden ainutlaatuisen turvallisuusjärjestelmän, joka auttaa kuljettajaa välttämään kaupunkiliikenteessä ja hitaasti etenevissä ruuhkajonoissa valitettavan yleisiä peräänajo-onnettomuuksia. Uusi järjestelmä kantaa nimeä City Safety, ja Volvo pyrkii sitä soveltamalla puolittamaan peräänajojen lukumäärän. Volvo esittelee myös kolme muuta älykästä järjestelmää, jotka auttavat estämään yhteentörmäyksiä jalankulkijoiden ja toisten ajoneuvojen kanssa.

City Safety -järjestelmä esiteltiin ensimmäisen kerran XC60-konseptiautossa Detroitin autonäyttelyssä vuoden 2007 alkupuolella. Volvo suunnittelee tuovansa järjestelmän markkinoille seuraavan kahden vuoden aikana.
”City Safety tarjoaa etuja kaikille kolaritilanteen osapuolille. Edessä olevan ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien riski kärsiä niskan retkahdusvammoista pienenee tai poistuu kokonaan, ja molempien autojen korjauskustannukset jäävät alhaisemmiksi", kertoo Volvon turvallisuuskeskuksen ennaltaehkäisevän turvallisuusosaston johtaja Jonas Ekmark.
Jos edessä ajava auto jarruttaa äkillisesti ja City Safety havaitsee, että yhteentörmäys on todennäköinen, tekniikka valmistaa auton jarrut hätäjarrutukseen, jotta kuljettaja pystyy paremmin välttämään onnettomuuden joko jarruttamalla tai tekemällä väistöliikkeen. Jos järjestelmä päättelee, että kuljettaja tarvitsee lisäapua, auto jarruttaa automaattisesti.
Tilastojen mukaan 75 prosenttia kaikista raportoiduista onnettomuuksista tapahtuu alle 30 km/h nopeudessa. Tämän lisäksi on syytä huomata, että pienempien kolarien seuraukset ovat usein niin vähäisiä, ettei niistä edes ilmoiteta vakuutusyhtiöille. Pienenkin kolhaisun korjaus vaatii kuitenkin aikaa ja rahaa. City Safety -järjestelmä on aktiivinen nopeuteen 30 km/h asti. Jos ajoneuvojen välinen suhteellinen nopeusero on alle 15 km/h, järjestelmä voi auttaa kuljettajaa välttämään onnettomuuden kokonaan. Jos nopeusero on 15 - 30 km/h, tavoitteena on vähentää nopeutta mahdollisimman paljon ennen törmäystä.
Laseranturit tarkkailevat edessä kulkevaa liikennettä
City Safety tarkkailee edessä kulkevaa liikennettä apunaan laseranturi, joka on asennettu tuulilasin yläosaan samalle korkeudelle taustapeilin kanssa. Tekniikka havaitsee ajoneuvot, jotka ovat enintään kuuden metrin päässä auton etupuskurista. City Safety on ohjelmoitu reagoimaan sekä paikallaan oleviin että oman auton kanssa samaan suuntaan liikkuviin ajoneuvoihin.
Järjestelmä suorittaa auton nopeuden ja edessä olevan kohteen etäisyyden perusteella 50 laskelmaa sekunnissa ja määrittää, mikä jarrutusnopeus yhteentörmäyksen välttämiseksi vaaditaan. Jos laskettu jarrutusvoima ylittää tietyn rajan eikä kuljettaja reagoi tilanteeseen, järjestelmä tulkitsee törmäysvaaran välittömäksi. City Safety valmistaa auton jarrut nopeaan jarrutukseen tai jarruttaa automaattisesti ja kytkee kaasun pois käytöstä. Tällä pyritään pienentämään törmäyksen vaikutuksia tai välttämään osuma kokonaan.
Tiettyjä rajoituksia
City Safety -järjestelmällä on samoja rajoituksia kuin kaikilla optisilla järjestelmillä. Sen havainnointikykyä voi heikentää mm. sumu, lumi ja rankkasade. Tämän vuoksi on tärkeää, että tuulilasi pidetään puhtaana liasta, jäästä ja lumesta. Jos anturin toiminta on estynyt, kuljettaja saa auton tietonäytölle ilmoituksen puhdistaa likaantunut alue. Järjestelmä toimii sekä päivisin että öisin.
"On tärkeää korostaa, että City Safety -järjestelmä ei vapauta kuljettajaa vastuullisesta ajamisesta. Turvavälin ylläpitäminen on aina ensisijaisen tärkeää. Automaattinen jarrutusjärjestelmä ei reagoi tilanteeseen, ennen kuin törmäysvaara tulkitaan välittömäksi. Järjestelmä auttaa rajoittamaan onnettomuuden seurauksia ja joissakin tapauksissa välttämään törmäyksen kokonaan", Jonas Ekmark toteaa.
Kehitteillä järjestelmä, joka jarruttaa autoa automaattisesti jalankulkijan ja ajoneuvon välisessä vaaratilanteessa
Volvo esittelee tänä vuonna myös kaksi muuta järjestelmää, jotka auttavat kuljettajaa välttämään onnettomuuksia. Järjestelmät tuodaan markkinoille muutaman vuoden sisällä.
Volvo V70-, XC70- ja S80-malleihin on saatavana törmäysvaroitinjärjestelmä, joka jarruttaa autoa automaattisesti, jos yhteentörmäysvaara liikkuvan tai paikallaan olevan ajoneuvon kanssa on välitön. Kehitystyön seuraava vaihe on järjestelmä, joka osaa ”nähdä” myös ihmiset ja jarruttaa automaattisesti, kun jalankulkija ilmestyy auton eteen. Tulevaisuudessa lanseerattava järjestelmä käyttää törmäysvaroittimen tapaan tutkaa ja kameraa edessä olevien kohteiden tunnistamiseen. Tutkayksikkö on uudistettu, ja se käsittää laajakulmaisen hakualueen, jotta se voi tunnistaa myös jalankulkijat.

Ensin varoitus, sitten automaattinen jarrutus
Jos auto lähestyy jalankulkijaa, tuulilasiin heijastuu ensin punainen varoitusvalo ja samalla aktivoituu äänimerkki. Tämä auttaa kuljettajaa reagoimaan tilanteeseen ja useimmissa tapauksissa riittää onnettomuuden estämiseksi.
Jos törmäysriski kuitenkin kasvaa, tehostettu hätäjarrutustoiminto aktivoituu. Jarrupalojen ja -levyjen väliä supistetaan, jotta jarrujen reaktioaika olisi lyhyempi. Jarrujärjestelmän hydraulinen paine kasvaa, jotta jarrutus olisi mahdollisimman tehokas, vaikka kuljettaja ei painaisi jarrupoljinta erityisen voimakkaasti. Jos kuljettaja ei vieläkään jarruta ja järjestelmä päättelee, että törmäysvaara on välitön, auton jarrut aktivoituvat automaattisesti.
Automaattisen jarrutuksen tarkoituksena on vähentää nopeutta mahdollisimman paljon ja näin pienentää jalankulkijoiden loukkaantumisriskiä, jos onnettomuudelta ei jarrutuksesta huolimatta voida välttyä kokonaan. Automaattinen jarrutus pystyy pudottamaan auton nopeutta noin 25 km/h.
"Onnettomuustutkimukset osoittavat, että matkustajan menehtymisriski kasvaa merkittävästi, jos onnettomuus tapahtuu yli 30 km/h nopeuksissa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että nopeus putoaa mahdollisimman paljon. Ihanteena tietenkin olisi, että onnettomuuksilta voitaisiin välttyä kokonaan", Jonas Ekmark sanoo.
Jotta automaattinen jarrutus ei aktivoituisi tilanteissa, joissa kuljettajalla on auto hallinnassa, Volvo on ohjelmoinut järjestelmän käynnistämään automaattisen jarrutuksen vain silloin, kun törmäyksen väistäminen ohjausliikkeillä on mahdotonta. Tämän vuoksi onnettomuuden täydellinen välttäminen voi olla joissakin tapauksissa liian myöhäistä, vaikka käytettäisiin suurinta mahdollista jarruvoimaa. Tärkeintä on joka tapauksessa törmäysnopeuden vähentäminen. Punainen varoitusvalo ja äänimerkki auttavat kuljettajaa eliminoimaan onnettomuusuhan ennen kuin automaattinen jarrutus aktivoituu.
Automaattinen ohjaus nokkakolarien välttämiseksi
Kaistavaroitin, joka esitellään Volvo V70-, Volvo XC70- ja Volvo S80 -malleissa vuoden 2007 lopulla, tarkkailee kameran avulla auton sijaintia kaistaviivojen välissä. Jos auto ylittää viivan ilman suuntavilkun käyttöä, kuljettajaa varoitetaan tilanteesta äänimerkillä.
Automaattiseen ohjaukseen perustuva törmäyksenesto on seuraava huomattava edistysaskel kaistavaroittimesta. Se on suunniteltu estämään väliaikaisesta herpaantumisesta aiheutuva etutörmäys. Järjestelmä käyttää kameraa ja tutkaa ja tarkkailee oman auton ja vastaantulevan liikenteen sijaintia. Jos auto on aikeissa ajautua väärälle kaistalle ja järjestelmä havaitsee, että vastaantuleva ajoneuvo on törmäyskurssilla, auto ohjaa itsensä automaattisesti takaisin alkuperäiselle kaistalle.
Automaattiseen ohjaukseen perustuva törmäyksenesto on parhaillaan kehityksessä. Volvon asiantuntijat pohtivat edelleen, kuinka paljon korjaavaa ohjausta voisi käyttää ja millä nopeusalueella järjestelmän tulisi toimia, jotta tekniikka olisi mahdollisimman luotettava.
Autojen välinen viestintä vähentää onnettomuuksia
Toisten ajoneuvojen ja liikenneympäristön kanssa viestivät autot tarjoavat paljon potentiaalia tieturvallisuuden parantamiseksi. Jotta tämäntyyppinen viestintä toimisi, täytyisi kehittää standardikieli, jota käyttämällä kaikki ajoneuvot voisivat kommunikoida keskenään merkistä riippumatta. Käynnissä on parhaillaan useita kansainvälisiä projekteja, jotka edistävät tätä standardointia.
Ford Motor Company osallistuu yhdessä eräiden muiden autonvalmistajien kanssa amerikkalaiseen CAMP (Collision Avoidance Metric Partnership) -yhteistyöhankkeeseen ja Euroopan komission rahoittamaan PReVENT-projektiin. Volvo on mainituissa projekteissa mukana arvioimassa autojen välisen viestinnän potentiaalia. Toimiva viestintä voisi mahdollistaa:
o tiedonvälityksen edessä ajavalta autolta (esim. tie on parin kilometrin päästä liukas).
o varoituksen edessä häämöttävästä liikenneruuhkasta.
o automaattisten väistöliikkeiden koordinoinnin törmäysvaaran uhatessa.
o ”saattueessa” ajamisen (ajoneuvot voisivat ajaa moottoritiellä poikkeuksellisen lähellä toisiaan, mikä tekisi liikenteestä sulavampaa ja vähentäisi polttonesteen kulutusta).
Volvolla on CAMP-yhteistyön tuloksena useita testiautoja, jotka pystyvät viestimään toistensa kanssa. Yhden auton kuljettaja voi saada toiselta autolta tietoa tulevasta esteestä ja jarrutustilanteesta, minkä ansiosta hän pystyy itsekin jarruttamaan hyvissä ajoin.
"Ajoneuvojen ja liikenneympäristön välinen tehokas viestintä auttaisi vähentämään nykypäivän onnettomuuksia huomattavasti. Suurimmat haasteet ovat yhteisen ”kielen” ja tiettyjen kiireellisimpien ja tehokkaimpien sovellusten löytäminen", Jonas Ekmark kertoo.
27.11.2007
Tämän lehdistötiedotteen kuvaukset ja tiedot koskevat Volvo Carsin kansainvälistä mallistoa. Kuvatut ominaisuudet voivat olla lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoa ja korkearesoluutiokuvia:

www.media.volvocars.com

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thallbac@volvocars.com, puh. 050-335 3801
Tiedottaja Marjut Suursoho, msuursoh@volvocars.com, puh. 0500-414 818

Yrityksestä

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit