Biokaasun tuotanto kannattavammaksi jätteiden mädätystä optimoimalla

VTT koordinoi uutta eurooppalaista hanketta, jossa tutkitaan orgaanisten jätteiden mädätysprosessia ja kehitetään sen hallintaa. Mädätysprosessi voidaan optimoida tuottamaan joko biokaasua tai haihtuvia rasvahappoja, jotka ovat vielä arvokkaampia prosessituotteita kuin biokaasu. Haihtuvia rasvahappoja edelleen muuntamalla saadaan aikaan raaka-aineita, joilla voidaan tuottaa öljyä ja öljypohjaisia tuotteita korvaavia biopohjaisia tuotteita, kuten biomuoveja.

Mädätysprosessissa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa, jolloin syntyy biokaasua. Mädätyksen hallinta on yksi tärkeimmistä keinoista biokaasun tuotantoprosessin tehostamisessa. OPTI-VFA-hankkeessa on tavoitteena kehittää prototyyppi prosessimonitorointi- ja säätöjärjestelmästä, joka mahdollistaa haihtuvien rasvahappojen ja biokaasun tuotannon nykyistä paremman hallinnan mädätysprosessissa. Monitorointijärjestelmän avulla saadaan parannettua prosessin kannattavuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta.

Biojätteen anaerobinen käsittely edistää vihreää taloutta, sillä mädättämällä saavutetaan useita positiivisia ympäristövaikutuksia. Mädätys vähentää merkittävästi esimerkiksi orgaanisten jätteiden hajuhaittoja, happamuutta, patogeenejä sekä tuholaisia. Biokaasulla voidaan korvata fossiilista energiaa ja pienentää päästöjä. Myös metaanipäästöt pienenevät, kun mädätysprosessin hajoamistuotteena syntyvä metaani hyödynnetään suljetussa prosessissa energiana.

Kaksivuotisen OPTI-VFA-projektin kokonaisbudjetti on 1,15 milj. euroa, josta VTT:n osuus on reilu kolmannes. VTT vastaa projektissa kehitettävän monitorointilaitteen prototyypin suunnittelusta, rakentamisesta ja kalibroinnista.

Projektikumppanit: Attero (Alankomaat), Optomeasures (Ranska), Rikola (Suomi), MTT Multantiv (Suomi), MSI (Espanja), Maris Projects (Alankomaat), VTT (Suomi), TUDelft (Alankomaat) ja CEIT (Espanja).

Lisätietoja:

VTT
Katariina Rahkamaa-Tolonen
Erikoistutkija
Puh. 020 722 3905
katariina.rahkamaa-tolonen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa