Biomassojen jalostamiseen kehitetään siirrettäviä laitteistoja

Euroopan komission Mobile Flip -projektissa kehitetään siirrettäviä prosessointilaitteistoja, joilla biomassoja voidaan jalostaa niiden syntypaikkojen läheisyydessä. Suomalaiset demonstroivat projektissa siirrettävän ja jatkuvatoimisen puun hidaspyrolyysiyksikön sekä osallistuvat laaja-alaisesti myös tuotteiden ja muiden prosessien kehittämistyöhön. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoima projekti käynnistyi vuoden 2015 alussa.

Biotuotteiden kannattava tuotanto edellyttää, että raaka-aineet korjataan, käsitellään ja siirretään kustannustehokkaasti. Yksinkertaiset ja siirrettävät jalostusyksiköt mahdollistavat pientenkin metsä- ja maatalousbiomassamäärien joustavan hyödyntämisen myös syrjäisiltä seuduilta.

VTT:n koordinoima Mobile Flip -projekti kehittää siirrettäviä käsittelyprosesseja puu- ja muiden kasvibiomassojen jalostukseen. Kehitettäviä tekniikoita ovat pelletointi, märkähiilto, paahtaminen (torrefiointi), hidaspyrolyysi (hiilto) sekä eri tekniikoihin liittyen biomassojen kuivaus. Yksiköiden tuotteita voivat olla biopohjaiset kemikaalit, polttoaineet, arvomateriaalit, lannoitteet tai jatkojalostukseen tarkoitetut välituotteet.

Hidaspyrolyysiyksikön kehittäminen

Siirrettävä ja jatkuvatoiminen puun hidaspyrolyysilaitteisto suunnitellaan, rakennetaan ja demonstroidaan projektin aikana Raussin Energia Oy:n ja VTT:n yhteistyönä. Raussin Energia Oy, VTT ja MTT selvittävät yhteistyössä tuotteiden soveltuvuutta lannoitevalmisteisiin, kasvinsuojeluaineisiin ja heikkolaatuisen aktiivihiilen käyttösovelluksiin kuten suodatinhiileksi. Hidaspyrolyysin esikokeet tehdään VTT:n koelaitteistolla ja demonstrointikokeet rakennettavalla laitteistolla. Demonstrointikokeet ajoittuvat projektin kolmanteen toimintavuoteen.

Mobile Flip -projekti

Nelivuotisessa Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa
Mobile Flip -projektissa on mukana neljä pk-yritystä: Raussin Energia Oy (Suomi), BioGold (Eesti), CHIMAR (Kreikka) ja SPC (Ruotsi); kaksi suuryritystä AREVA (Ranska) ja RAGT (Ranska); kuusi tutkimusorganisaatiota VTT (Suomi), Luonnonvarakeskus LUKE (Suomi), SP (Ruotsi), CEA (Ranska), FCBA (Ranska) ja SLU (Ruotsi). Projektin kokonaisbudjetti on noin 10 milj. euroa.

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Johtava tutkija Tarja Tamminen
puh. 040 5324962, tarja.tamminen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4.000.000 tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa