Ihmisten käyttäytymistieto avuksi myymälöiden suunnitteluun

VTT pilotoi syvyyskamerateknologiaa kauppakeskuksissa, toimistoissa ja senioriasunnoissa

VTT on kehittänyt syvyyskameroihin perustuvaa edistynyttä seurantajärjestelmää, jonka avulla saadaan tarkkaa tietoa ihmisten liikkeistä ja käyttäytymisestä erilaisissa tiloissa. Järjestelmää voidaan soveltaa esimerkiksi vähittäiskauppojen asiakaspalvelun parantamiseen, toimistotilojen käytön optimointiin tai vanhusten itsenäisen asumisen tukena. Seurantajärjestelmää pilotoidaan kesän ja syksyn aikana muun muassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa Rovaniemellä.

Syvyyskameroiden avulla voidaan saada arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä esimerkiksi myymälöissä: missä he viettävät aikaansa, mistä he ovat kiinnostuneita, tai mihin he aikovat seuraavaksi mennä. VTT on kehittänyt vuodesta 2010 alkaen syvyyskameroihin perustuvia, aiempaa älykkäämpiä järjestelmiä ihmisten liikkeiden seuraamiseen useissa hankkeissa. Niistä saatavan tiedon avulla voidaan mallintaa erilaisia asiakastyyppejä ja suunnitella heidän tarpeisiinsa sopivia myymälätiloja ja tuotteiden esillepanoja sekä tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua.

Syvyyskamera mittaa etäisyyttä tilan eri pintoihin infrapunasäteilyn alueella toimivan laserpistekuvion avulla. Mitatuista pisteistä muodostetaan syvyyskartta, jota analysoimalla voidaan rakentaa tilasta 3D-malli, tunnistaa kohteita sekä seurata kohteiden liikkeitä.

VTT on käynnistämässä useampia pilotteja, joiden tarkoituksena on testata ihmisten seurantajärjestelmän toimintaa käytännön olosuhteissa. Ratkaisua testataan kesän ja syksyn aikana Rinteenkulman kauppakeskuksessa Rovaniemellä sekä Shalkwijkin kauppakeskuksessa Haarlemissa, Alankomaissa.

Samaa teknologiaratkaisua voidaan soveltaa myös vanhusten kotona asumisen tukemiseen. Tällöin järjestelmä kerää tietoa vanhuksen rutiineista ja havaitsee niissä tapahtuvat poikkeamat, jolloin esimerkiksi muistisairauksien aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että vanhukset voisivat asua kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Muita sovelluskohteita syvyyskameraan perustuvalle ihmisten seurantajärjestelmälle ovat esimerkiksi neuvottelutilojen ja yhteiskäytössä olevien työtilojen käytön optimointi. Järjestelmän avulla voidaan seurata paitsi tilojen käyttöasteita, myös saada yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaisiin tarkoituksiin työntekijät käyttävät tiloja. Tilanhallintaan liittyen ratkaisua pilotoidaan syksyllä yhteistyössä Procter & Gamblen kanssa Brysselissä.

VTT:n tutkijoiden mukaan ihmisten seurantajärjestelmän käyttöön ei liity yksityisyyden suojan ongelmia. Syvyyskamerat eivät taltioi kuvasisältöä, eikä syvyyskuvasta voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, vaan ainoastaan ihmishahmoja ja heidän liikkeitään.

Video: Näin seurantatietoa kerätään myymälässä: http://www.youtube.com/watch?v=oZGtyy9CTCc

Lisätietoja:

Sari Järvinen, erikoistutkija
Puh. 020 722 2464
sari.jarvinen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa