LEHDISTÖTIEDOTE: Yritysten positiivisten ympäristövaikutusten viestintään kehitetään Hiilikädenjälki-työkalu

Moni suomalainen yritys toimii tehokkaasti ja ympäristön sekä ilmaston huomioiden. Toiminnalla saavutettuja hyötyjä voi olla kuitenkin vaikea osoittaa asiakkaille. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi Hiilikädenjälki-projektia, jossa kehitetään positiivisten toimien arviointiin ja viestintään yhtenäiseen laskentaohjeistukseen perustuvaa työkalua.

Valtaosa nykymenetelmistä - kuten elinkaariarviointi ja siihen perustuvat hiilijalanjälki ja vesijalanjälki - tarkastelee ympäristövaikutuksia negatiivisesta näkökulmasta, eli ne perustuvat päästöjen ja resurssien kulutuksen mittaamiseen.

VTT koordinoi projektia, jossa yritysten toiveesta kehitetään yhtenäisiin periaatteisiin ja laskentaohjeisiin perustuvaa hiilikädenjälkimittaristoa positiivisten toimien ja ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään. Mittariston rakentamisessa otetaan huomioon vältettyjen päästöjen laskenta. Projektissa arvioidaan myös kädenjälkikonseptin soveltuvuutta muiden ympäristönäkökulmien kuten veden, energian, jätteiden ja maankäytön arviointiin ja viestintään.

”Hiilikädenjälki-menetelmän avulla pyrimme luomaan yrityksille mahdollisuuden erottautua kilpailijoista positiivisilla ympäristövaikutuksilla. Sen laajasta käyttöönotosta Suomessa hyötyisi maan koko elinkeinoelämä”, sanoo erikoistutkija Saija Vatanen VTT:stä.

Koska kyseessä on maailmalla uusi ja kehittyvä asia, on suomalaisilla vielä mahdollisuus profiloitua edelläkävijöiksi.

Hiilikädenjälki auttaa yrityksiä keskittämään prosessi-, tuote- ja palvelukehityksensä sellaisiin lopputuotteisiin, joilla luodaan pohjaa pitkäaikaisille ja laajakantoisille päästövähennysvaikutuksille sekä Suomessa että maailmalla. Näin rakennetaan pohjaa puhtaiden ratkaisujen viennille. Yksi projektin tavoitteista on käynnistää kansainvälistä yhteistyötä. Tulosten avulla kehitetty tarkastelu voidaan laventaa EU-tasoiseksi.

Menetelmän kehitystyö toteutetaan yhdessä yritysten kanssa, jotta varmistetaan sen käyttökelpoisuus eri teollisuudenaloilla ja erikokoisissa yrityksissä. Tavoitteiden määrittelyyn ja yrityskohtaisiin projekteihin osallistuvat yritykset ja organisaatiot ovat Nokia, KONE, Neste, Paptic, Gasum, Innofive, AM Finland, Biolan, Metallinjalostajat ry ja Sitra. Yksi projektin tavoitteista on käynnistää aihealueeseen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Projektin tutkimustyö toteutetaan VTT:n ja Lappeenrannan yliopiston yhteistyönä. Projektin kokonaisbudjetti on 0,5 miljoonaa euroa, josta Tekes rahoittaa 70 %, tutkimusorganisaatiot 15 % ja yritykset 15 %. Kaksivuotinen projekti käynnistyy syyskuussa 2016.

Mikä on hiilikädenjälki?

Kädenjäljen avulla voidaan mitata ja viestiä tuotteisiin ja toimintaan liittyviä ympäristö- ja ilmastohyötyjä sekä luoda asiakkaille askelmerkkejä, jotka ohjaavat toimintaa kohti kilpailukykyisiä mutta kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Sitran hiilikädenjälkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=yCquOxbzG3k

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Vatanen
Puh. 040 5408601, saija.vatanen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa