MIDAS-hanke kehittää big datan käyttöä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa

Kansainvälisessä MIDAS-hankkeessa kehitetään palvelualustaa, joka mahdollistaa big datan laajemman käytön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa. Palvelualustan ja sen mahdollistamien tukijärjestelmien avulla päätöksentekijät voivat tarkastella ja ennakoida yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suomesta hankkeessa ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Oulun yliopisto. Lisäksi Oulun kaupunki tukee projektissa tehtävää työtä.

Hankkeen tavoitteena on osoittaa, millaisia mahdollisuuksia big data tarjoaa laaja-alaiseen tietoon perustuvaan päätöksentekoon, jos dataa voitaisiin käyttää vapaammin valtiollisella tasolla. Yksi projektin viidestä pilotista toteutetaan Suomessa.

Suomen pilotissa kehitettävä järjestelmä tukee nuorten mielenterveyden riskitekijöihin liittyvien palveluiden kohdentamista ja resursointiin liittyvää päätöksentekoa. Tietojen yhdistäminen ja hyödyntäminen on kansantaloudellisesti merkittävää erityisesti Suomessa, jossa potilastietojen ja väestöpohjaisten aineistojen keräämisellä on pitkät perinteet. Hanke tukee tulevaa sote-palvelumuutosta ja erityisesti massadatan ja omadatan (MyData) hyödyntämistä palvelujärjestelmän päätöksenteossa.

EU-rahoitteisen MIDAS (Meaningful Integration of Data Analytics and Services) -hankkeen kokonaisbudjetti on 4,5 Meur ja se kestää 4 vuotta. Hanketta koordinoi Ulsterin yliopisto ja Suomen lisäksi osallistujia on Espanjasta, Belgiasta, Englannista, Irlannista, Sloveniasta ja USA:sta.

MIDAS-hankkeesta järjestetään avoin infotilaisuus VTT:llä Espoon Otaniemessä torstaina 1.6. klo 16 - 18. Median edustajat, päätöksentekijät ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Tilaisuudessa esitellään Suomen pilotin lisäksi mm. Pohjois-Irlannissa ja Englannissa toteutettu demo, jossa lääkemääräysten perusteella voitiin tehdä päätelmiä eri alueiden ihmisten yleisestä terveydentilasta.

Ilmoittautumiset infotilaisuuteen 31.5. klo 16 mennessä linkistä https://www.lyyti.fi/reg/VTT_MIDAS_EU

Tervetuloa!

Infotilaisuuden ohjelma

Aika: torstaina 1.6. klo 16 - 18
Paikka: VTT, Kivimiehentie 3, sali T126 Einstein, Espoo

16:00 Welcome, Petri Kalliokoski, Executive Vice President, VTT

16:05 Big Data & Health - Overview, Michaela Black and Austin Tanney

16:20 MIDAS Overview Presentation, Michaela Black and Austin Tanney

16:40 Finnish Pilot, Minna Pikkarainen

16:50 MyData Potential, Maritta Perälä-Heape

17:00 Prescription Drug Demo with Northern Ireland Open Data, Austin Tanney

17:15 Q&A

17:40 Networking and Coffee/Tea

18:00 Close

Michaela Black (Head of School of Computing and Intelligent Systems, University of Ulster, Irlanti) toimii MIDAS-hankkeen koordinaattorina.

Austin Tanney (Head of Life Sciences, Analytics Engines, Englanti) on hankkeen tieteellisteknillinen päällikkö.

Minna Pikkarainen toimii Oulun yliopiston ja VTT:n yhteisenä Connected Health -tutkimusprofessorina.

Maritta Perälä-Heape on Oulun yliopiston Centre for Health and Technology –innovaatiokeskuksen johtaja ja terveys- ja hyvinvointialan MyData-konseptin aloitteentekijä.

Lisätietoja:

MIDAS-hanke:

University of Ulster
Michaela Black, Head of School of Computing & Intelligent Systems
Puh. +44 7702 824268
mm.black@ulster.ac.uk

University of Ulster
Jonathan Wallace, Professor of Innovation, School of Computing
Puh. +44 7974 724819
jg.wallace@ulster.ac.uk

Suomen pilotti:

Teknologian tutkimuskeskus VTT / Oulun yliopisto
Tutkimusprofessori Minna Pikkarainen
Puh. 040 753 9880
minna.pikkarainen@vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT
Johtava tutkija Peter Ylén
Puh. 040 507 7474
peter.ylen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Viestintäpäällikkö
puh. 040 545 7828
milka.lahnalammi-vesivalo@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ja Periscope.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa