Opastutka auttaa näkövammaista hahmottamaan ympäristöään

Hahmotuskyky paranee, liikkumiseen itsevarmuutta

VTT on kehittänyt näkövammaisille puettavan tutkalaitteen, jonka avulla käyttäjä voi havainnoida ympäristöään ja liikkua entistä turvallisemmin. Sykemittarin tavoin päälle puettavaa laitetta on jo testattu kliinisesti.

Laitteen toiminta perustuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Tekesin rahoituksella kehittämään tutkajärjestelmään.


”Uutuusarvona on puettava radioaalloilla toimiva tutka, jonka signaali läpäisee vaatemateriaalin. Näin laitetta voi pitää esimerkiksi takin alla huomaamattomasti”, kertoo erikoistutkija Tero Kiuru VTT:ltä.

Tutka välittää informaation käyttäjälleen värinä- tai äänipalautteena. Se tunnistaa suurimman osan ympäristön esteistä, mutta esimerkiksi ohuiden oksien ja pensaiden havaitseminen on vielä toistaiseksi hankalaa.

Tutkaa on jo testattu kliinisesti Valviran hyväksymässä kliinisessä laitetutkimuksessa, jossa VTT:n yhteistyökumppanina ovat olleet Kuopion yliopistollinen sairaala ja Näkövammaisten liitto ry. Kaikkiaan testiryhmässä oli 25 näkövammaista, joista 14 oli sokeaa, 7 heikkonäköistä ja 4 kuurosokeaa.

”Selvä enemmistö testaajista koki, että tutka paransi heidän kykyään hahmottaa ympäristöä sekä lisäsi liikkumisen itsevarmuutta”, Kiuru sanoo.

92 % koekäyttäjistä oli sitä mieltä, että opastutka auttoi havainnoimaan ympäristöä paremmin, 80 % koki luottamuksen itsenäiseen liikkumiskykyyn parantuneen ja 32 % ottaisi testilaitteen heti sellaisenaan käyttöönsä.

Sen sijaan etäisyydensäätöön ja värinäpalautteeseen ei oltu tyytyväisiä.

Tutkimus jatkuu vielä valittujen testikäyttäjien kanssa, ja laitetta kehitetään edelleen.

Opastutkalle uskotaan olevan globaalit markkinat, sillä maailmassa on noin 300 miljoonaa näkövammaista.

 
www.guidesense.com

Median edustajat voivat tutustua myös opastutkaan Digiloikka palvelurobotiikan tulevaisuuteen -mediainfossa 11.1. http://bit.ly/2i5VlKH

Lisätietoja:
                                                                  

VTT
Tero Kiuru, erikoistutkija
Puh. 040 176 8566
tero.kiuru@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is the leading research and technology company in the Nordic countries. We use our research and knowledge to provide expert services for our domestic and international customers and partners, and for both private and public sectors.  We use 4,000,000 hours of brainpower a year to develop new technological solutions. VTT in social media: Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram and Periscope.
 

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia