Optimoitu verkkojen käyttö takaa paremman palvelunlaadun

Väitös 28.10.

Langattomien verkkojen määrä ja nopeus kasvavat tulevaisuudessa. Samalla nopeaa yhteyttä käyttävien palvelujen määrä lisääntyy eri teknologioilla toteutetuissa langattomissa verkoissa. VTT:n erikoistutkija Jukka Mäkelä on esittänyt 28.10. tarkastettavassa väitöstyössään ratkaisuja, jotka edistävät saumatonta liikkumista eri verkkoteknologioiden välillä ja tarjoavat käyttäjille aina parhaan ja optimoidun yhteyden.

Yhtenäistä nopeaa yhteyttä käyttäville palveluille on niiden saatavuus mobiililaitteilla missä ja milloin tahansa käyttäjät haluavat. Uusimmissa laitteissa, kuten älypuhelimissa ja Internet-tableteissa, on käytettävissä useita eri liityntätekniikoita. Jotta palvelut olisivat saatavilla missä ja milloin tahansa, pitäisi laitteiden kyetä myös käyttämään tehokkaasti näitä eri liityntätekniikoita mahdollistaen aina parhaiten saatavilla olevan verkon käytön.

Hajautettu tiedon keruu ja prosessointi tehostavat liikkuvuuden hallintaa

Mäkelä käsittelee väitöskirjassaan liikkuvuuden hallintaa kokonaisuutena. Hän esittelee ja vertaa eri liikkuvuudenhallintaprotokollia järjestelmän yhteyden vaihtamisen kontrolloimiseksi eri verkkotekniikoiden välillä. Väitöstyössä esitellään mekanismi liikkuvuuden hallinnassa käytettävän tiedon keräämiseksi, prosessoimiseksi ja levittämiseksi. Näitä mekanismeja käyttämällä on mahdollista optimoida verkon käyttö mm. hinnan tai virrankulutuksen mukaan. Esimerkiksi kotona ja julkisissa tiloissa käytetään yleisesti WLAN-tekniikkaa ja liikuttaessa paikkojen välillä tukeudutaan mm. 3G-verkkoihin.

Jukka Mäkelä esittää väitöstyössään myös menetelmän hajautetun liikkuvuuden hallinnan toteuttamiseksi. Hajautettu liikkuvuuden hallinta mahdollistaa verkon käytön optimoinnin, ei pelkästään käyttäjien, vaan myös itse verkon laitteiden kannalta.

Mäkelä tutki väitöskirjassaan haasteita, joita eri verkkoteknologioiden moninaisuus asettaa yhteydenmuodostukselle ja laitteiden liikkuvuuden hallinnalle. Väitöstyö keskittyy IP-protokollalla toimivien verkkojen toimintaan ja niissä liikkuvuuden tueksi tarvittavien protokollien ja menetelmien tutkimiseen.

FM Jukka Mäkelän tietotekniikan väitöskirja “Mobility management in heterogeneous IP-networks” (Liikkuvuuden hallinta heterogeenisissä IP-verkoissa) tarkastetaan 28.10. klo 12 Jyväskylän yliopistossa.

Lisätietoja:

VTT
Jukka Mäkelä
Puh. 0400 245 504
jukka.makela@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

ICT

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa