Otaniemen ydinreaktorin toiminta lakkaa

VTT on päättänyt lopettaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1-ydinreaktorin toiminnan. Se ajetaan alas niin pian, kuin se on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista.

Reaktoria on käytetty 50 vuoden ajan tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon sekä syöpähoitoihin. Se on tuottanut viimevuosina sädehoitopalvelua kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville. Reaktorin ylläpito on aiheuttanut VTT:lle usean viime vuoden ajan merkittävän taloudellisen rasitteen. VTT on esittänyt, että palveluiden ostajat maksaisivat jatkossa reaktorin toiminnasta syntyvät kustannukset. Ulkopuolisilta tahoilta ei ole kuitenkaan saatu rahoitukseen ja palveluiden ostoon liittyvää taloudellista sitoutumista.

Säteilytyspalveluiden tuottaminen ei ole VTT:n perustoimintaa, eikä sädehoitopalveluiden jatkaminen nykyisessä laajuudessaan ole taloudellisesti mahdollista. VTT:llä ei ole myöskään omia strategisia teknologisia kehityshankkeita, jotka edellyttäisivät reaktorin käytön jatkamista.

2000-luvulla reaktorin merkittävin toimintamuoto on ollut erityisesti kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville annettu boorineutronisädehoito (BNCT) ja siihen liittyvä tutkimus. Hoidot on tällä hetkellä keskeytetty hoitotoiminnan organisoinnista vastanneen Boneca Oy:n ajauduttua konkurssiin tammikuussa 2012. Boneca Oy:n omistivat VTT, HYKS Instituutti ja Sitra. VTT on käynyt neuvotteluja toiminnan jatkamisesta usean eri tahon kanssa, mutta sopivaa toimijaa ei ole löytynyt.

Tutkimusreaktori aloitti toimintansa Otaniemessä vuonna 1962. Hallinnollisesti tutkimusreaktori siirtyi TKK:lta VTT:lle vuonna 1972. VTT:lle myönnettyä käyttölupaa, joka ulottuu vuoteen 2023 asti, ei voida siirtää muille.

Täydentävää tietoa reaktorin toiminnasta ja historiasta:

http://www.vtt.fi/news/2012/230512_suomen_vanhin_ydinreaktori_on_toiminut_jo_50_vuotta.jsp

Lisätietoja:

VTT:
Erkki KM Leppävuori, pääjohtaja p. 0400 424828
Petri Kalliokoski, kehitysjohtaja p. 040 526 7122
Timo Vanttola, teknologiapäällikkö p. 040 764 2468
Olli Ernvall, viestintäjohtaja p. 040 8400288

Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM:
Jorma Aurela, Yli-insinööri p. 050 592 2109

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa