Rakennettu ympäristö energiatehokkaammaksi ICT-ratkaisujen ja asukkaiden avulla

VTT on tunnistanut eurooppalaisessa IREEN-projektissa, miten ja millaisia ICT-ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa tukemaan ja parantamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuutta. Projektissa on huomioitu niin kaupunkien kuin maaseudunkin tarpeet. Keskeistä on edistää tietotekniikan avulla myös asukkaiden vaikuttamista lähiympäristönsä asioihin, kuten aluesuunnitteluun osallistumista.

Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka mm. helpottavat eri rahoittajien ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Tärkeitä tulevaisuuden ICT-teemoja ovat reaaliaikainen energiajärjestelmien hallinta ja niiden optimointi, erilaisten ICT-kaupunkijärjestelmien integrointi, tiedon jako ja oikean tiedon hakeminen eri sovelluksista ja tietokannoista. Olennaista on myös järjestelmien suunnittelu kokonaisuuksina siten, että mukana on eri alojen asiantuntijoita.

ICT-ratkaisuilla voidaan myös tukea ja auttaa päätöksentekoa sekä antaa siihen tarvittavaa pohjatietoa esimerkiksi visuaalisessa muodossa hahmottamisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Yhtenä isona teemana on asukkaiden ja muiden loppukäyttäjien huomiointi ja mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa. ICT tarjoaa tähän lukuisia työvälineitä ja kanavia.

Asukkaat tarvitaan mukaan myös kaupunkien käyttövaiheen energiansäästöön, jota voidaan tukea ICT:n keinoin. Esimerkiksi siirtää energian käyttöä pois huippukuormahetkistä matalamman kulutuksen aikoihin, jolloin energia on edullisempaa ja vähäpäästöisempää. Tämä on mahdollista tulevaisuudessa mm. älykkäiden energiamittareiden ja -hallintajärjestelmien avulla.

Selvityksen tulokset on koottu ICT Roadmap for Energy Efficient Neighbourhoods (IREEN) -tiekartaksi, jonka tavoitteena on antaa mm. Euroopan komissiolle ideoita ja tukea tutkimusalueiden ja rahoituksen suunnitteluun. Tiekartasta hyötyvät myös kaupungit sekä ICT-, rakennus- ja energia-alan yritykset hakiessaan ideoita oman toimintansa kehittämiseen.

Tiekartta jakautuu energianhallintaan, -jakeluun, -tuotantoon ja varastointiin, ihmisten osallistamiseen, rakennuksiin, infrastruktuuriin ja julkisiin tiloihin, liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä aluesuunnitteluun.

VTT:n lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet tutkimuslaitokset Centre Scientifique et Technique du Bâtiment Ranskasta ja AIT Austrian Institute of Technology GmbH Itävallasta. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet City of Manchester and Amsterdam (GreenIT Amsterdamin kautta) sekä espanjalaiset firmat Acciona ja ATOS ja italialainen insinöörifirma D’Appolonia SpA.

Raportti verkossa:
http://www.ireenproject.eu/wp-content/uploads/2012/09/Ireen-Reference-Guide-Online.pdf

Lisätietoja:

VTT
Tutkija Mari Sepponen
Puh. 040 736 7698
mari.sepponen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa