Rakennusalan markkinoiden ennakointipalvelut siirtyneet VTT:ltä Forecon Oy:lle

Rakennusalan markkinoiden tulevaisuudennäkymien ennakointi on siirtynyt VTT:ltä uudelle yhtiölle, Forecon Oy:lle. Kaikilla yhtiön osakkailla ja asiantuntijoilla on VTT-tausta.

Forecon jatkaa tutkimustietoon perustuvaa, rakennus- ja kiinteistöalan liiketoimintaympäristön seuranta-, ennakointi-, vaikuttavuus- ym. talouspainotteisten asiantuntijapalvelujen tarjoamista.

Uusi yhtiö panostaa palvelujensa uudistamiseen ja kehittämiseen. Ajantasaisuudessa ja saatavuudessa panostetaan reaaliaikaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Käyttäjälähtöisyyttä parannetaan kohdentamalla palvelut aiempaa paremmin, esim. räätälöidyillä johtoryhmäaineistoilla sekä uusilla visuaalisilla esitystavoilla. Sisältöpuolella kehitetään uusia laskentamalleja, mittareita ja alueellisia tarkasteluja (maat ja alueet).

Tärkeimmät asiakasryhmät ovat rakennusalan yritykset; rakennustuoteteollisuus, rakennus- liikkeet, kauppa, alan muut palveluntuottajat, järjestöt, sijoittajat sekä ministeriöt ja kaupungit.

Palvelut tukevat alan toimijoiden päätöksentekoa mm. budjetointi-, investointi- ja strategiasuunnittelussa. Tavoitteena on kohdentaa rakentamisessa tapahtuvat muutokset suoraan asiakkaan tarpeisiin, tuotteisiin ja toiminnan kehittämiseen. Rakentamisen kokonaismuutokset kuvaavat harvoin yksittäisen alueen tai tuotteen kysynnän vaihteluja.

Rakennusalan markkinoiden ennakointipalveluihin liittyvää asiantuntemusta on käytetty lukuisissa suhdanne- ja muissa työryhmissä sekä uudis- ja korjausrakentamisen tulevaisuuden tarpeiden ja haasteiden kartoittamisessa.

Suomen ohella palvelut kattavat Pohjoismaat, Venäjän ja Baltian maat. EUROCONSTRUCT-asiantuntijaverkoston kautta palveluihin kuuluvat kaikki Euroopan maat ja muiden verkostojen kautta myös muut maat. EUROCONSTRUCT-järjestö on päättänyt Suomen jäsenyyden siirtymisestä VTT:stä Forecon Oy:lle.

Forecon Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Senior Partnerina toimii Pekka Pajakkala ja toimitusjohtajana VTT:ltä siirtynyt Markku Riihimäki. Yhtenä hallituksen jäsenenä toimii VTT:n asiakasjohtaja Harri Airaksinen.

Yhtiön toimitilat sijaitsevat Tampereen Teknologiakeskuksessa Hermiassa. Yhtiö työllistää alkuvaiheessa 5 henkilöä.

Lisätietoja:

Markku Riihimäki
Toimitusjohtaja
Forecon Oy
040 704 1187
www.forecon.fi

Pekka Pajakkala
Senior Partner
Forecon Oy
0400 476 249
www.forecon.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 320 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa