Reaktiivinen ligniini alentamaan puutuotteiden ympäristövaikutuksia

Ympäristöä kuormittavia haitallisia kemikaaleja käytetään yleisesti puutuotteiden ja kalusteiden liimauksessa. VTT kehitti CatLignin-teknologian, jolla selluteollisuuden sivuvirrasta tuotetaan reaktiivista ligniiniä puuliimoihin korvaamaan myrkyllinen fenoli. CatLignin voitti 1.2.2017 Uusi puu -kilpailun resurssiniukkuussarjan.

Vanerista, kovalevyistä, lastulevyistä ja laminaateista valmistetuissa puutuotteissa käytetään tyypillisesti fenolia ja formaldehydiä sisältäviä hartsiliimoja. Sekä liiman että puutuotteiden valmistajat etsivät biopohjaisia ja turvallisia vaihtoehtoja näille öljypohjaisille, myrkyllisille ja kalliille liimakomponenteille. Ympäristönäkökohtien huomioimista vauhdittaa muun muassa vuoden alussa voimaan astunut hankintalaki.

VTT kehitti teknologian, jonka avulla sellunkeiton energiaksi menevästä sivuvirrasta voidaan valmistaa reaktiivista ligniiniä, CatLigniniä, joka voi tulevaisuudessa olla yksi sellutehtaiden uusista korkean arvon tuotteista. CatLigninin kemialliset ominaisuudet eroavat selvästi kaupallisesti saatavilla olevista muista ligniineistä. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erittäin hyvin fenolin korvaajaksi fenoli-formaldehydihartseihin. Lisäksi CatLignin pienentää merkittävästi liiman hiilijalanjälkeä, sillä sen hiilijalanjälki on noin 20 % fenolin hiilijalanjäljestä. Fenolin korvaaminen ligniinillä vähentää myös liimassa käytettävän formaldehydin määrää.

”Ligniinin - puukuitujen sidosaineen - soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin on tutkittu vuosikymmeniä, mutta vasta nyt löytyi menetelmä, jonka avulla liimoissa olevaa fenolia voidaan merkittävissä määrin korvata ligniinillä. Tässä on kyse teknologialoikasta, joka tarjoaa usealle teolliselle toimijalle uuden liiketoimintamahdollisuuden”, toteaa erikoistutkija Hanne Wikberg.

Uuden materiaalin hyödyntäminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko arvoketjulle ligniinin tuottajista liimojen ja puutuotteiden valmistajiin ja loppukäyttäjiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sellutehtaita, liimojen, laminaattien, puutuotteiden sekä esimerkiksi keittiökalusteiden ja huonekalujen valmistajia.

”Tekniikka sopii erityisesti toimijoille, jotka haluavat tuoda ensimmäisenä markkinoille kokonaan biopohjaisia puutuotteita ja saada sitä kautta kustannus- ja kilpailuetua. Etsimme parhaillaan rohkeita toimijoita mukaan teknologian kaupallistamiseen”, sanoo erikoistutkija Juha Leppävuori.

CatLignin-teknologia integroidaan osaksi sellutehdasta. Prosessin hienous piilee siinä, että prosessin säädöllä voidaan vaikuttaa syntyvän ligniinin rakenteeseen ja ominaisuuksiin ja sitä kautta tehtaalla voidaan räätälöidysti valmistaa CatLignin-materiaalia haluttuun sovellukseen.

Catlignin-materiaalilla on laajat mahdollisuudet fossiilisten kemikaalien korvaajana esimerkiksi liima-, kumi- ja muovisovelluksissa. Sen antioksidatiivisen ominaisuuden ansiosta voidaan parantaa tuotteiden säänkestoa ja vähentää nykyisten fossiilipohjaisten ja kalliiden lisäaineiden käyttöä.Yksistään fenoliformaldehydihartseja, jotka nähdään ensimmäisenä sovelluksena, tuotetaan vuosittain noin kuusi miljoonaa tonnia.

CatLignin saavutti 1.2.2017 jaetun voiton yhdessä VTT:n LigniOx-betoninnotkistinratkaisun kanssa Uusi puu -yhteisön järjestämän kilpailun resurssiniukkuuskategoriassa. Kilpailussa palkittiin parhaat puupohjaista materiaalia hyödyntävät ratkaisut. Ympäristö- ja metsäalan, talouden ja yhteiskunnan vaikuttajista ja asiantuntijoista koostuva tuomaristo piti erityisesti teknologian yhteiskunnallista merkittävyyttä ja taloudellista potentiaalia huomattavina.

Teknologialle kehitetään parhaillaan liiketoimintamallia ja etsitään teknologian kaupallistamiseen lähteviä toimijoita Tekesin ja VTT:n rahoittamassa TUTL-projektissa. CatLignin on jo herättänyt runsaasti kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti koko liiketoiminta-alueen arvoketjussa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Erikoistutkija Hanne Wikberg
hanne.wikberg@vtt.fi, puh. 050 525 4102

Erikoistutkija Juha Leppävuori
juha.leppavuori@vtt.fi, puh. 040 532 9378

Tiimipäällikkö Tiina Liitiä
tiina.liitia@vtt.fi, puh. 040 7552387

MEDIAMATERIAALI: Kuva: VTT

KUVATEKSTI: Ensimmäiset CatLignin-demot valmisti Versatile Design.

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ja Periscope.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia