Sisäilman laatu huomattavasti paremmaksi VTT:n uusilla ratkaisuilla

Pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa yli tuhat ennenaikaista kuolemaa

VTT on kehittänyt nykyistä tehokkaampia ilmansuodatinratkaisuja, joilla sisäilman pienhiukkasista saadaan poistettua 90 %. Uudet suodatusratkaisut voidaan lisätä jo olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin muuttamatta niiden rakennetta tai kokoa. Ne sopivat myös massatuotantoon ja ovat edullisia valmistaa. Vastaavia ratkaisuja ei ole käytössä muualla. Niiden avulla saadaan aikaan puhtaampia sisäympäristöjä ja siten voidaan vähentää pienhiukkasista aiheutuvaa kuolleisuutta.

Rakennusten sisäilmaa puhdistetaan nykyisin sisäilman puhdistimilla, joiden haittapuolia ovat meluisuus, tilantarve sekä joissakin otsonin tuotto ja suurehko lämpökuorma.

Sisäilman laatua voidaan parantaa huomattavasti kehittämällä perinteisiä ilmanvaihtojärjestelmiä.

VTT:n ratkaisut eivät muuta IV-järjestelmien perusrakennetta eivätkä lisää niiden kokoa, ilmavirtaa eivätkä energiankulutusta merkittävästi. Käyttökulujen arvioidaan olevan vuodessa korkeintaan 10 €/m2.

Myös sisätilojen pienhiukkasten määrä saadaan laskemaan nykytasoon verrattuna 10 prosenttiin. Samoin haitallinen otsoni eliminoituu tehokkaasti. Ratkaisu tuo helpotusta myös homeongelmiin.

Laiteratkaisut koostuvat ilmanvaihdon keskuskoneen ja huoneiden tuloilmalaitteiden suodatusratkaisuista. Ilmanvaihtokoneen suodatusratkaisussa tuloilman suodattimena käytetään elektreettikuitusuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen yhdistelmää, jossa hiukkasten suodatusta tehostetaan hiukkasten sähköisellä varaajaosalla. Tuloilmalaitteina käytetään ns. aktiivipalkki-tyyppisiä laitteita, joihin on lisätty sisäilman hiukkassuodatusratkaisu.

Tuloilmalaiteratkaisu koostuu laitteen sisälle tulevasta hiukkasten keräysosasta ja laitteen ulkopuolelle, pohjalevyn alapuolelle tulevasta hiukkasten varausosasta. Tuloilmalaiteratkaisussa huoneilmaa puhdistetaan kierrätysperiaatteella, jossa tärkein sisäilman puhtauteen vaikuttava suure on ns. tehollinen ilmavirta (erotusasteen ja ilmavirran tulo eli hiukkasvapaan ilman määrä).

VTT on kokeillut myös käytännössä molempien ratkaisujen toimivuutta mm. toimistoympäristössä. Mittaustulosten mukaan sisäilman pienhiukkaspitoisuuden 90 % alentamistavoite on realistinen. Sisäilman otsonipitoisuuden alenema oli mittausten mukaan n. 75 %.

Seuraavaksi kokeillaan laajemmassa hankkeessa tuloilmalaiteratkaisulla saavutettavaa sisäilman laatua toimisto- ja kouluympäristöissä mm. pääkaupunkiseudulla. Tämän hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa toistatuhatta ennenaikaista kuolemaa. Pääosin niille altistuminen tapahtuu sisätiloissa. Vaikeimpia sisäilmaongelmia aiheuttavat rakennusten kosteus- ja homevauriot, joiden epäpuhtauksille altistuu ympäristöministeriön mukaan päivittäin noin 600 000–800 000 suomalaista. Huonokuntoisimpia ovat päiväkodit, koulut ja sairaalat.

Kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvien kustannusten taso liikkuu 23–953 miljoonan euron lukemissa, todetaan Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 1/2012.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Mediamateriaali verkossa: http://www.vtt.fi/news/2013/17092013_sisailma.jsp


Lisätietoja:


VTT
Erikoistutkija Seppo Enbom
Puh. 020 722 3256
seppo.enbom@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa