Sosiaalinen media auttaa ehkäisemään kotona asuvien vanhusten yksinäisyyttä

VTT:n koordinoima Social Media for All Elderly People -hanke tutkii, kuinka sosiaalisen median palveluiden avulla voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Sosiaalisen median käyttö voi parhaimmillaan aktivoida kotona asuvia vanhuksia, auttaa kotiterveydenhoidossa ja ehkäistä yksinäisyyttä.

Valtaosa nykyisistä sosiaalisen palveluista on suunnattu nuorille ja työikäisille. Myös sosiaalisen median käyttäjissä on eniten nuoria ja nuoria aikuisia. Aktiivisimmin internetin yhteisöpalveluja Suomessa käyttävät 16–34-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, vähiten niissä viihtyvät yli 65-vuotiaat.

Vanhemmissa ikäryhmissä internetin käyttö kuitenkin lisääntyy nopeasti. Vuonna 2010 internetin käyttäjiä oli 65–74-vuotiaista suomalaisista 43 prosenttia, ja määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Todennäköisesti myös sosiaalisen median käyttö vanhemmissa ikäryhmissä kasvaisi, jos enemmän palveluita olisi suunnattu heille.

VTT:n koordinoima kansainvälinen Social Media for All Elderly People -hanke tutkii, minkälaiset sosiaalisen median palvelut hyödyttävät ja kiinnostavat kotona asuvia ikäihmisiä. Tavoitteena on selvittää, miten sosiaalisen median palveluilla voitaisiin lisätä ikääntyvien käyttäjien elämänlaatua. Hankkeessa kehitetään prototyyppi ikääntyville suunnatusta sosiaalisen median palvelusta ja palvelualustasta.

Käyttäjät ovat tutkimuksessa keskeisessä roolissa. Palvelua suunniteltaessa otetaan huomioon ikäryhmän erityispiirteet, kuten aistien muutokset, oppimistavat sekä palveluiden helppokäyttöisyys. Lisäksi tutkijat ovat selvittäneet ikääntyvien sosiaaliseen mediaan kohdistamia toiveita ja tarpeita Suomessa ja Italiassa. Selvitystyön pohjalta luodaan skenaarioita erilaisista palvelukonsepteista, joita käyttäjät niin ikään pääsevät arvioimaan. Palautteen pohjalta muotoutuu suomalaisten ja italialaisten käyttäjien arvioitavaksi kehitettävä palvelu.

Sosiaalinen media voi olla kotona asuvalle vanhukselle yhteydenpitoväline ystäviin, tuttaviin ja perheeseen. Sen avulla voi saada kontakteja ulkomaailmaan, vertaistukea sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Sosiaalinen media mahdollistaa myös tiedon, kokemusten ja muistojen jakamisen sekä erilaiset harrastukset. Sosiaaliset virikkeet lisäävät ikääntyvien ihmisten viihtymistä kotona ja voivat ehkäistä muun muassa muistin heikkenemistä ja yksinäisyyden tunnetta. Yksin asuvalle vanhukselle voi tuoda turvaa esimerkiksi yhteydenpito kotiterveydenhoidon kanssa sosiaalisen median avulla.

Social Media for All Elderly people –hankkeeseen osallistuvat VTT:n lisäksi Miina Sillanpää Säätiö, Conga Group ja MediaMill Oy Suomesta, Aldia ja National Inter-University Consortium for Telecommunications Italiasta sekä Mediasoft Sloveniasta. Hankkeen rahoittavat Tekes, Ministero dell'Istruzione, ell'Universita e della Ricerca Italiasta sekä Ministrstvo Za Visoko Solstvo Zannost in Tehnologijo Sloveniasta.

Lokakuussa 2010 alkanut hanke jatkuu 30.9.2012 asti.

Lisätietoja:
Tuula Petäkoski-Hult
Projektipäällikkö
Puh. 040 529 8123
tuula.petakoski-hult@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 280 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa