Suomalais-japanilaista teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja japanilainen tutkimuslaitos AIST tutkivat, miten ikäihmisille tarkoitettujen ict-pohjaisten sovellusten käyttöönotto parantaa hoivapalveluita niin kotona kuin palvelutalossa vaikkapa avustajarobotin avulla.

Hankkeen yhteistyöyritykset ja VTT kehittävät sovelluksia, joilla voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja hoitoa. Yhdessä hoivatyön ammattilaisten ja vanhusten kanssa kehitettäviä sovelluksia ovat mm. tabletilla toimiva muisti- ja aktiivisuuspeli, muistelu- ja elämäntarinapalvelu, kulunvalvontasovellus ja avustava robottisovellus.

VTT:n ja japanilaisen AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)-tutkimuslaitoksen kolmivuotisessa METESE (Meaningful Technologies for Seniors – Safety, Comfort and Joy) -hankkeessa tutkitaan ikäteknologian yhteiskehittämistä ja käyttöönottoa suomalaisissa ja japanilaisissa hoivaorganisaatioissa.

Hankkeen lähtökohta on yhteiskehittäminen, jossa ikäihmiset ja hoivatyön ammattilaiset halutaan innostaa mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Sovelluksia ideoidaan, arvioidaan ja kokeillaan yhdessä käyttäjien kanssa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. VTT ja Probot Oy kehittävät Jaco-robottikäsivarteen perustuvaa ikäihmisen avustajarobottia, jonka avulla kartoitetaan robotiikan mahdollisuuksia ja rajoja hoivapalveluissa. Ikäihmiset ja hoitajat osallistuvat suunnitteluun alusta lähtien.

Samalla tutkitaan hoivaorganisaatioiden ja hoivapalvelujärjestelmän sopeutumista uuteen teknologiaan. Tavoitteena on ymmärtää ikäihmisten, hoitajien ja hoivaorganisaation tarpeita sekä sovelluskehityksen että yhteiskehittämisen näkökulmasta, lisätä käyttäjien kiinnostusta teknologiaan ja alentaa uusien ikäteknologiasovellusten käyttöönoton kynnystä ikääntyneiden kodeissa ja palvelutaloissa. Hankkeessa haetaan yhteistyömalleja, jotta myös vapaaehtoiset toimijat voivat olla mukana helpottamassa uuden teknologian käyttöönottoa ikääntyneiden arjessa.

Suomalaista ja japanilaista vanhustenhoitoa ja teknologian käyttöönottoa vertaillaan kummankin maan palvelukodeissa. Maiden hoiva-alan palvelujärjestelmiä tutkitaan ja analysoidaan ja tätä kautta arvioidaan ikäteknologioiden ja eri toimijoiden osallistamisen merkitystä ikäihmisen hoivapalveluiden organisoinnissa. Samalla arvioidaan teknologisten sovellusten eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Suomalaista tutkimusosuutta rahoittavat Tekes, VTT ja suomalaiset yritykset. Hankekonsortiossa ovat mukana Attendo, Hämeenlinnan kaupunki, Active Life Village, Lano Group, Oppifi, Probot, Robokeskus ja Robomaa.Com.

Hankkeen japanilaista tutkimusosuutta rahoittaa Japan Science and Technology Agency (JST). Yhteistyötä vahvistetaan molemminpuolisella tutkijanvaihdolla.

Hankkeen nettisivut: www.metese-project.com

Lisätietoja:
VTT
Marketta Niemelä, erikoistutkija, FT
puh. 040 574 6549
marketta.niemela@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa