Tutkimus- ja innovaationeuvoston arviointi käynnistyy

Suomalaista tiede- ja innovaatiopolitiikkaa linjaavan Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta ja vaikuttavuus arvioidaan. Työn tulokset julkistetaan maaliskuussa 2014. Arvioinnin toteuttaa VTT.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö teettävät Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnasta arvioinnin.

Hankkeessa arvioidaan neuvoston tehtävät, asema ja toimintamallit ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset sekä verrataan neuvostoa vastaaviin ulkomaisiin toimijoihin. Arvioitsija tekee myös konkreettisia ehdotuksia neuvoston toiminnan kehittämiseksi.

VTT arvioi neuvoston vaikuttavuuden ja lisäarvon päätöksenteon ja muun yhteistyön tukena sekä osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Se myös selvittää toimijoiden näkemykset neuvoston toiminnasta ja vaikuttavuudesta mm. sen linjausten vaikutuksista hallitusohjelmiin, käynnistyneisiin toimiin ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toimintaympäristöön.

VTT:n innovaatiopolitiikan tutkijat toteuttavat arvioinnin yhteistyössä kansainvälisten tutkimuspartnerien kanssa. VTT valittiin arvioinnin tekijäksi kilpailutuksen perusteella.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johtama valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto käsittelee tiede- ja innovaatiopolitiikan suuntaamista ja yhteensovittamista sekä valmistelee tätä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Tutkimus- ja innovaationeuvosto seuraa vuosina 1987–2008 toiminutta (valtion) tiede- ja teknologianeuvostoa. Neuvoston toiminnasta ei ole aikaisemmin toteutettu ulkopuolista arviointia.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Erja Heikkinen, OKM: 0295 3 30101
Neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, TEM: 050 396 0090
Erikoistutkija Antti Pelkonen, VTT, 040 509 7467


Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa