Uusi luotsijärjestelmä mahdollistaa satamaliikenteen turvallisen kasvattamisen

Eurooppalaisessa tutkimushankkeessa on kehitetty tarkka ja nopea DockingAssist-luotsijärjestelmä, joka voi tulevaisuudessa parantaa satama-alueiden turvallisuutta ja nopeuttaa laivaliikennettä ja vähentää siten laivojen polttoaineenkulutusta. Järjestelmän prototyyppiä on kokeiltu menestyksekkäästi Corkin satama-alueella tänä syksynä. VTT on suunnitellut järjestelmän WiMAX-pohjaisen verkkoratkaisun, joka voi palvella suuren satama-alueen satoja aluksia.

Laivojen nykyiset luotsausmenetelmät perustuvat luotsien ammattitaitoon, jonka tukena on erilaisia kalliita järjestelmiä laituriin tultaessa. DockingAssist tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon ja mahdollistaa muidenkin kuin paikannustoimintojen käytön samassa järjestelmässä. Uusi ratkaisu tarjoaa luotseille kattavamman reaaliaikaisen informaation satamapalvelujen kautta. Myös satamassa voidaan tehokkaasti tarkkailla laivaliikennettä.

DockingAssist-järjestelmään kuuluu satama-alueella sijaitseva tukiasema ja kevyt, kannettava luotsityökalu, joka antaa luotsille nopeasti tiedon laivan sijainnista, nopeudesta ja liikkeen suunnasta. Satamalaitureihin ei välttämättä tarvitse asentaa kalliita ohjausjärjestelmiä.

Senttimetrien tarkkuuteen yltävä paikannus, navigointi ja nopeuden mittaus perustuvat WiMAX-laajakaistaverkon ja RTK-tekniikalla tehostetun GNSS-paikannusteknologian yhdistämiseen. VTT suunnitteli ja toteutti järjestelmän WiMAX-verkon.

”WiMAX-verkon kapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin nyt käytössä olevien, useimmiten UHF-radiomodeemeihin pohjautuvien ratkaisujen, joiden bittinopeudet ovat todella pieniä. Satama-alueen järjestelmässä voi olla verkon kautta mukana jopa satoja aluksia”, kertoo VTT:n tutkija Esa Piri. WiMAX-verkon sijasta satamajärjestelmässä on periaatteessa mahdollista käyttää myös esimerkiksi LTE-verkkoa.

WiMAX-verkon luotettavuuden ja suuren kapasiteetin ansiosta järjestelmään on liitettävissä muitakin kuin luotsaustoimintoja. Laivasta käsin voidaan esimerkiksi olla yhteydessä satamapalveluihin ja saada sää- ja vuorovesitietoja, varoituksia ja tietoja muiden alusten liikkeistä. Kun useita tehtäviä hoidetaan satamissa yhden verkon kautta, voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä verkon ylläpidon helpottuessa.

DockingAssist-järjestelmää demonstroitiin yrityksille lokakuun alussa Corkin satamassa Irlannissa.

”Järjestelmän prototyyppiin oltiin erittäin tyytyväisiä, ja yritykset miettivät, miten hyödyntää järjestelmän osia omissa tuotteissaan. Yrityksiä kiinnostivat erityisesti WiMAXin satamatoiminnalle tarjoamat lisämahdollisuudet”, kertoo Esa Piri.

Kaksivuotiseen EU:n DockingAssist-projektiin osallistuneet tutkimuspartnerit olivat Ateknea Solutions (projektin koordinaattori, Espanja), VTT ja ASCAMM-CTAE (Espanja). Yrityskumppaneita olivat Marimatech (Tanska), Net Technology (Kreikka), Prodevelop (Espanja), Runcom Technologies (Israel) ja Corkin satama (Irlanti).

VTT:n osaamista langattomien tietoverkkojen suunnittelusta satama-alueilla hyödynnetään myös Aasiassa. Singaporen sataman toiminnasta vastaava yhtiö PSA on hiljattain tilannut VTT:ltä edistyksellisen langattoman tietoverkon kehitystyön. Teknologian avulla on tavoitteena parantaa satamatoiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta.

DockingAssist-projekti ja video: http://dockingassist.eu/

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Mediamateriaali verkossa:http://www.vtt.fi/news/2013/27112013_docking.jsp

Lisätietoja:

VTT
Tutkija Esa Piri
esa.piri@vtt.fi, puh. 020 722 2222

Lisätietoja VTT:stä:

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

www.vtt.fi  

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa