Uusia digituotteita ja -palveluja markkinoille teollisen internetin avulla

Suomalaisyritykset hakevat vilkkaasti kasvua digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista. Tämä ilmenee VTT:n koordinoimasta Tekes-hankkeesta, jossa selvitettiin yritysten näkemyksiä ja kokemuksia meneillään olevasta digimurroksesta.

Teollisen internetin TINTTI (IT Houses to boost Industrial Internet) -hankkeessa tutkittiin, miten digitalisaatio muuttaa suomalaisten organisaatioiden toimintaympäristöä, liiketoimintaa tai toimintoja.

”Digimuutoksen hyödyt nähdään erityisesti uusien palvelu- ja tuotekonseptien synnyttämisessä eli uudenlaisen palveluliiketoiminnan mahdollistajana”, sanoo projektipäällikkö Jukka Kääriäinen VTT:ltä.

Suomalaisyritykset hakevat teollisesta internetistä innokkaasti kasvua

TINTTI-hankkeen konsortio koostui neljästä yrityksestä, jotka kehittivät valmiuksiaan teolliseen internetiin perustuvalle liiketoiminnalle: Absent Oy, F-Secure Oyj, HiQ Finland Oy ja IoLiving Oy.

Esimerkiksi esineiden internet -tuotteita ja -palveluja kansainvälisille elintarvike-, rakennus- ja lääketeollisuuden toimijoille myyvää IoLiving Oy:ta hanke auttoi erityisesti palvelujen tuotteistamisessa. ”Digitalisaation ratkaisut ovat IoLivingille tärkeitä, ja tällä hetkellä yrityksen liikevaihdosta noin 50 % tulee IoT-palveluista”, kertoo IoLiving Oy:n toimitusjohtaja Matti Verkasalo.

Absent Oy toteuttaa teollisuuden järjestelmäratkaisuja, joiden avulla laite- ja konevalmistajat hyödyntävät digitalisaation ja teollisen internetin mukanaan tuomia mahdollisuuksia. ”Absent Oy digitalisoi valmistajan toimittamat koneet ja laitteet. Ratkaisut avaavat asiakkaille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantavat kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Hanke mahdollisti Absentille uuden ohjelmistotuotteen pilotoinnin asiakkaille”, toteaa toimitusjohtaja Kimmo Jaakkonen.

Tukea digimurrokseen

Yhteisprojektin tulokset koottiin julkaisuksi, joka on vapaasti saatavissa verkosta.

”Julkaisussa esitettävän teolliseen internetin barometrin mukaan yritykset ilmoittivat lähivuosina lisäävänsä tietoisuutta digimurroksesta ja teollisen internetin strategisista vaikutuksista sekä potentiaalisista kumppaneista tai yhteistyöverkostoista”, kertoo erikoistutkija Maarit Tihinen.

Yritykset ovat tiedostaneet, että digimuutos ei tapahdu itsestään. VTT:llä kehitetyn digimuutosmallin avulla organisaatiot voivat selvittää ja analysoida omaa digitilannettaan ja valmiuttaan. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet voidaan niin ikään viedä suunnitelmallisesti yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.

Tutkimuslaitoksista hankkeessa mukana olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun Yliopisto. Hanketta rahoitti Tekes.

Raportti verkossa: The Industrial Internet in Finland: on route to success? http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T278.pdf

Blogi: Digitalisaatio: Navigoi onnistuneesti digimuutoksessa https://vttblog.com/2016/04/04/teemana-digitalisaatio-navigoi-onnistuneesti-digimuutoksessa/

Lisätietoja:

VTT
Maarit Tihinen, erikoistutkija
Puh. 040 760 9578
maarit.tihinen@vtt.fi

Jukka Kääriäinen, erikoistutkija
TINTTI-hankkeen projektipäällikkö
Puh. 040 760 9529
jukka.kaariainen@vtt.fi

Oulun yliopisto
Veikko Seppänen
Digitaalisen liiketoiminnan professori
Puh. 040 156 2805
veikko.seppanen@oulu.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa