Vanhat Ketut -yhteisöpalvelu tukee ikääntyneen kotona asumista

VTT:n johdolla kehitetään yli 60-vuotiaille omaa yhteisöpalvelua, jota voi käyttää sekä tietokoneella että televisiovastaanottimen kautta. Vanhat Ketut on helppokäyttöinen verkkoympäristö, jonka avulla ikääntyneet voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan samanhenkisten ihmisten kanssa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Toistaiseksi kokeiluasteella olevan palvelun tarkoitus on helpottaa yhteydenpitoa ja verkostoitumista, mikä voi tulevaisuudessa jopa lykätä ikääntyneen laitostumista.

Vanhat Ketut -sivuston kautta ikääntyneet voivat pitää yhteyttä perheeseen ja ystäviin, ja verkkoympäristö tarjoaa ikääntyneelle paljon muitakin aktiviteetteja. Käyttäjien tarpeet ovat yksilöllisiä, joten on tärkeää, että jokainen löytää juuri itselleen sopivan kokonaisuuden.

”Toiselle on tärkeää aktiivinen yhteydenpito perheenjäseniin, lastenlapsiin tai ystäviin sekä Suomessa että muualla. Yhteydenpitoon voidaan yhdistää omien valokuvien, oman musiikin tai elokuvien ja omien elämänkokemusten ja elämäntarinoiden jakaminen”, erikoistutkija Tuula Petäkoski-Hult kertoo.

Vanhat Ketut -sivuston kaltaista palveluympäristöä ei ole vielä tarjolla, ja tarkoitus onkin luoda ikääntyneiden arkeen jotain uutta ja virkistävää. Käyttäjät odottavat verkkoympäristöltä mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia samanhenkisten ihmisten kanssa, ja lisäksi palvelussa luvataan tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

Kokeiluun osallistuneet käyttäjät ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan, vaikka eivät olisikaan perehtyneet verkossa toimiviin yhteisöpalveluihin aiemmin. Palvelun esiversiosta kerätään parhaillaan käyttäjien omia toiveita jatkokehitystä varten.

Palvelu joustaa tarpeen mukaan

Vanhat Ketut -sivuston lähtökohtana on helppokäyttöisyys, joka on myös käyttäjien toivelistan kärjessä. Erot teknisten välineiden käyttötaidoissa ja toimintakyvyssä pyritään ottamaan suunnittelussa huomioon.

”Tarkoituksena on ollut kehittää käyttöliittymästä ja sivustosta niin helppokäyttöinen, että se soveltuu kaikille. Tietokoneessa voi olla käytössä esimerkiksi kosketusnäyttö, jolloin ei tarvitsisi käyttää näppäimistöä”, Petäkoski-Hult sanoo.

Hankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Italia ja Slovenia. Myös maiden väliset erot ovat tuoneet haasteita: esimerkiksi Italiassa ikääntyneet eivät ole niin tottuneita tietokoneen käyttäjiä kuin Suomessa. Palvelua onkin kehitetty myös HDTV-ympäristössä toimivaksi. Siinä sivustoa voi selata televisiokanavien tapaan kaukosäätimellä, jossa on numerot ja kirjaimet. TV-ympäristön käyttöä testataan parhaillaan Italiassa.

Teknisten ratkaisujen lisäksi jatkossa on pohdittava, kuka verkkopalvelua ylläpitää, millaisia lisäpalveluja sivustolle tuotetaan ja kuka palvelun käytön kustantaa. Yksi vaihtoehto on, että kunnat tarjoavat palvelun kotona asuvalle ikääntyneelle. Sosiaalisen median ratkaisut voivat tuoda kunnille huomattavia säästöjä.

”Sosiaalisen median keinoin voi löytää reitin palveluihin, jotka tukevat kotona asumista. Taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittävät, jos somen avulla siirretään vaikkapa laitosasumiseen siirtymistä useilla vuosilla”, Petäkoski-Hult toteaa.

Vanhat Ketut -verkkoympäristöä kehitetään SoMedAll-hankkeessa. Hanke kuuluu AAL-ohjelmaan (Ambient Assisted Living), jonka tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumista tukevia innovaatioita. SoMedAll-hanketta koordinoi VTT, ja lisäksi verkkopalvelun kehittämiseen osallistuu kansainvälisiä teknologia-alan yrityksiä. Suomessa käyttökokeiluista vastaa Miina Sillanpään Säätiö. Projektia rahoittaa Tekes.

Vanhat Ketut -palvelun kokeiluversio on saatavissa tammikuuhun 2013 asti: http://somedall.vtt.fi/somedall/?lang=fi

Päätöstilaisuus avoin medialle

Median edustajat ovat tervetulleita SoMedAll- hankkeen päätöstilaisuuteen perjantaina 14.12.2012 klo 13.00–16.00, asumispalvelukeskus Wilhelmiina, Taavetti Laitisen katu 4, Helsinki.

Ohjelmassa on vapaamuotoista keskustelua sosiaalisesta mediasta ja SoMedAll-hankkeesta sekä Vanhat Ketut -sivustosta.

Lisätiedot: Tuula Petäkoski-Hult, FT, erikoistutkija, VTT, puh. 040 5298 123

Lisätietoja VTT:stä:

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

www.vtt.fi  

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa