VTT: Etelä-Australian metsäteollisuuden kannattavuus nousuun biojalostamotuotannolla

VTT on selvittänyt Etelä-Australian hallituksen tilauksesta Green Triangle -alueen metsäteollisuuden nykytilannetta sekä arvioinut, millaista lisäarvoa korkean teknologian tuotannolla voi olla tulevaisuudessa saavutettavissa. VTT:n seitsemän konkreettista toimenpide-ehdotusta tähtäävät paikallisen tuotannon jalostusarvon nostamiseen lyhyellä aikavälillä ja erikoistuneen biojalostamotuotannon kehittämiseen pidemmällä aikavälillä.

Etelä-Australian hallitus tilasi VTT:ltä kehityshankkeen alueen metsä- ja sahateollisuuden tuottavuuden parantamiseksi ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Vuoden mittaisen kehityshankkeen tuloksena VTT on julkistanut tutkimusraporttinsa, jossa se suosittelee alueelle seitsemää tulevaisuuspolkua. Kolme tulevaisuuspolkua on suunnattu lyhyelle, noin 3-5 vuoden aikajänteelle ja loput neljä tulevaisuuspolkua yli 10 vuoden aikajänteelle.

Lähivuosina paikallisen metsäteollisuuden tuottavuutta voidaan parantaa kohdistamalla toimenpiteet hyödyntämättömien tukkivarojen käyttöön, rakennusteollisuuden tuotantoarvon kohottamiseen sekä kuituraaka-aineen ja sivuvirtojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi tukkien röntgen-skannauksella voidaan VTT:n mukaan lisätä nykyisten sahojen tuottoa 5 %, jolla saataisiin suurille sahoille noin 70 miljoonan Australian dollarin vuotuinen lisä myyntituottoon. Puun sisään katsovan röntgen-skannauksen avulla voidaan tehostaa sahatuotteiden ohjaamista optimaalisiin käyttökohteisiin.

VTT:n pitkän tähtäimen suositukset edellyttävät uusien tuotantoyksiköiden rakentamista. VTT suosittelee korkean jalostusasteen biojalostamotuotteiden tuotantoa: imukykyisten materiaalien ja kalvojen, selluloosatekstiilien, biopohjaisten kemikaalien ja polymeerien sekä nanoselluloosan tuotantoa.

Etelä-Australian teollisuus-, innovaatio- ja kauppaministeri Tom Kenyon kiitteli VTT:tä tehdystä työstä: ”VTT on maailman johtava organisaatio tutkimuksen muuntamisessa konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi. Raportti tarjoaa meille suunnan seuraaville 5-10 vuodelle ja vielä sen jälkeenkin.”

Kaksivaiheisen hankkeen rahoittivat Etelä-Australian osavaltio ja Australian liittovaltion hallitukset.

Etelä-Australiassa on suuret metsävarat: istutettua metsää on yli 340 000 hehtaaria. Pääpuulajeja ovat mänty ja eukalyptus. Sahateollisuus työllistää noin 35 % väestöstä Etelä-Australian Green Trianglen alueella.

Raportti verkossa: http://www.dmitre.sa.gov.au/manufacturing_works/programs_and_initiatives/cellulose_fibre_chain_initiative

Mediamateriaali verkossa:http://www.vtt.fi/news/2013/16122013_e_australia.jsp

Lisätietoja:

Toni Ahlqvist, erikoistutkija, puh. 020 722 4260, toni.ahlqvist@vtt.fi

John Kettle, Manager, International operations, puh. 020 722 7533,
john.kettle@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa