VTT kehitti painomenetelmän ohutkalvotransistorien massatuotantoon

VTT on kehittänyt menetelmän, jonka avulla ohutkalvotransistorien valmistaminen voidaan hoitaa alusta loppuun rullalta-rullalle-tekniikoilla. Ohutkalvotransistorien valmistaminen käyttäen ainetta lisääviä rullalta-rullalle-menetelmiä, kuten painamista, uudistaa elektroniikan komponenttien ja tuotteiden valikoimaa ja alentaa niiden tuotantokustannuksia. Ohutkalvotransistorit soveltuvat perinteisiä piisirutransistoreja paremmin esimerkiksi suuren pinta-alan näyttöihin, tiettyihin anturisovelluksiin, leluihin, peleihin ja älyä sisältäviin kortteihin.  

Transistori on elektroniikan peruskomponentti, jota voidaan käyttää sähköisenä kytkimenä, vahvistimena tai muistielementtinä. Rullalta-rullalle-valmistusmenetelmien käyttö tuo transistoriteknologialle monia etuja, kuten suuren pinta-alan hyödyntämisen, mekaanisen joustavuuden, läpinäkyvyyden, sekä edulliset tuotannon aloituskustannukset. Tähän saakka ohutkalvotransistorien valmistus on nojannut vain osittain rullalta-rullalle-tekniikoihin, jolloin niiden massatuotannon kustannukset ovat kohonneet melko korkeiksi.

Teknologian kypsyessä ohutkalvotransistorien markkinoiden ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin 3 miljoonasta dollarista 180 miljoonaan dollariin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

VTT kehitti ohutkalvotransistorien valmistusmenetelmiä EU:n rahoittamassa POLARIC-tutkimusprojektissa. VTT:n kehittämässä valmistusprosessissa kierrettiin rullalta-rullalle-menetelmille ominainen vaatimaton kohdistustarkkuus eri ohutkalvokerrosten välillä käyttämällä erityistä itsekohdistuvaa menetelmää. Myös transistorikomponenttien kuvioiden kokoa pienennettiin painomenetelmien äärirajoille, jolloin saavutettiin pienimmillään joidenkin kymmenien mikrometrien kokoisia kuvioita.

Ensimmäiset kokemukset kehitetyn ohutkalvotransistorien valmistusprosessin toimivuudesta ovat lupaavia. Toimivien transistorien aikaansaaminen käytetyllä itsekohdistuvalla rullalta-rullalle-valmistusprosessilla on kansainvälisesti merkittävä tulos. Tämä antaa VTT:lle erinomaiset lähtökohdat testata prosessilla koko ajan kehittyviä ohutkalvomateriaaleja, kehittää monimutkaisempia elektronisia piirejä, sekä testata erilaisia sovelluksia. Tavoitteena on kehittää teknologiaa yhä kypsemmäksi ja sitä kautta synnyttää uutta liiketoimintaa. VTT etsii parhaillaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään painettuja ohutkalvotransistoreja hyödyntäviä sovelluksia.

Lisätietoja:

VTT
Kimmo Solehmainen, tiimipäällikkö
Puh. 020 722 7260
kimmo.solehmainen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa