VTT kehitti syvyyskamerapohjaisia elekäyttöliittymiä

VTT on tutkinut eleillä tapahtuvaa virtuaalisten kohteiden muokkaamista ja projisoitujen pintojen muuttamista vuorovaikutteisiksi ja kosketusnäyttöjen kaltaisiksi. Tutkimuksen tuloksena VTT kehitti kaksi tietokoneisiin liitettävää, eleillä ohjattavaa käyttöliittymää, joissa käytetään syvyyskameralta tulevaa kolmiulotteista tietoa. Eleillä ohjattavien käyttöliittymien uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti erittäin nopeasti muun muassa julkisissa tiloissa, älykkäissä rakennuksissa, sairaaloissa sekä elektroniikkalaitteissa.  

VTT kehitti eleillä ohjattuja käyttöliittymiä, joissa käytettiin syvyyskameroiden tuomia havainnoinnin mahdollisuuksia. Elekäyttöliittymiä on toteutettu ohjaamaan ja muokkaamaan virtuaalista kohdetta ihmisvartalon ns. skeleton-mallia hyödyntäen. Toisessa käyttöliittymässä luotiin interaktiivinen pinta, joka voidaan toteuttaa projektorilla mihin tahansa tilaan. Syvyyskameran sisältävillä laitteilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteinen pinta esimerkiksi neuvotteluhuoneen seinälle, jossa pintaa ohjataan hiiren sijaan sormella. Pintaan voidaan projisoida vuorovaikutteista sisältöä kuten web-sivu.

”Keskityimme tutkimaan, kuinka eleet saadaan helposti tuotua eri sovelluksiin ja mitä mahdollisuuksia ne antavat. Olemme luoneet pohjaa syvyyskamerapohjaisen vuorovaikutuksen tutkimukselle sekä käyttäneet eleitä HTML 5 -pohjaisen sisällön ohjaamiseen, projisoituihin käyttöliittymiin sekä kolmiulotteisten esineiden manipuloimiseen. Tutkimme myös syvyyskameroilla toteutettavia vuorovaikutteisia pintoja”, kertoo VTT:n erikoistutkija Satu-Marja Mäkelä. ”Tutkimusta tarvitaan parhaiden vuorovaikutusmenetelmien ja käytäntöjen löytämiseksi elekäyttöliittymien suunnitteluun.”  

Elekäyttöliittymille lukuisia käyttötarkoituksia    

Eleillä ohjattavat käyttöliittymät tarjoavat perinteisiin kosketuksella tai selaimella toimiviin käyttöliittymiin verrattuna merkittäviä etuja mm. likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä sekä korkean hygieniatason vaativissa ympäristöissä kuten sairaaloissa. Eleisiin perustuvia käyttöliittymiä voidaan hyödyntää julkisissa tiloissa, älykkäissä rakennuksissa, elektroniikkalaitteissa, interaktiivisissa mainosnäytöissä sekä virtuaalisissa tiloissa. Kolmiulotteista tietoa tuottavan syvyyskameran avulla voidaan toteuttaa eleisiin pohjautuvat käyttöliittymät nopeammin ja tarkemmin kuin kaksiulotteisella kamerapohjaisilla ratkaisuilla.

”Syvyyskamerapohjaiset analyysit tukevat myös laajemmin ihmisen käyttäytymisen ymmärtämistä ja uusia vuorovaikutusmenetelmiä sekä käyttöliittymiä. Panostamme aktiivisesti syvyyskameroiden tarjoamiin mahdollisuuksiin konenäköjärjestelmien sensorina sekä eleohjauksen käyttöön erilaisissa nykypäivän sovelluksissa. Se liittyy läheisesti ”Internet Of Things” -alueeseen, joka on VTT:llä keskeinen tutkimustoiminnan painopistealue”, sanoo Mäkelä.

VTT:llä on tutkittu eleillä ohjattuja käyttöliittymiä jo useita vuosia, mutta syvyyskamerapohjaisia eleitä on tutkittu useissa eri hankkeissa vuodesta 2010 lähtien. Tutkimustyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten uudenlaisissa käyttöliittymissä voidaan mallintaa koko ihmisen kehoa, eleitä ja jopa tunnetiloja. ”Tutkimus osoitti, että eleiden suunnittelu ja niiden käyttäminen useassa dimensiossa on erittäin haastavaa. Toimivien ja helppokäyttöisten elekäyttöliittymien toteuttaminen edellyttää voimakasta panostusta tutkimustyöhön. Tutkimukseen on panostettava nyt, jotta olemme Suomessa kehityksen terävimmässä kärjessä. Painopiste on siirtymässä yhä tarkempiin ja pienempiin eleisiin”, kertoo Mäkelä.

Lisätietoja:

VTT
Johtava tutkija
Satu-Marja Mäkelä
Puh.
040 848 1229
satu-marja.makela@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

www.vtt.fi  

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa