VTT:n ja amerikkalaisen PNNL:n kehitystyön tuloksena metsätähteestä liikenteen polttonesteitä

Lähivuosina tavoitteena tekniikan pilotointi Suomessa

VTT ja PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) ovat yhteistyössä tuottaneet suomalai­sesta metsätähteessä liikenteen polttonesteitä uudella, kustannustehokkaalla bioöljyjen jalostuskonseptilla. Kehitystyötä ovat yhdessä rahoittaneet Tekes ja Yhdysvaltain energia­ministeriö (United States Department of Energy). Uudella tuotantotavalla voidaan valmistaa edullisia biopolttonesteitä ja kemikaaleja noin 65 %:n hyötysuhteella.

Prosessissa metsäteollisuuden tai kaukolämpölaitoksen kattilan yhteydessä tuotettu bioöljy kuljetetaan öljynjalostamoon, jossa se jalostetaan muiden öljyjen ohessa. Tuotanto­kapasiteettia voidaan kasvattaa vaiheittain, mikä vähentää arvoketjuun investoivan yrittäjän riskiä. Konseptin tehokkuus- ja kustannushyödyt VTT on aiemmin osoittanut eurooppalaisten tutkimuskumppaneidensa kanssa.

Suomalais-amerikkalaisessa yhteistyössä haetaan ratkaisuja jalostuksen suurimpiin haasteisiin: korkeaan vedynkulutukseen ja katalyytin deaktivoitumiseen. Vedynkulutusta ja tuotantokustannuksia alennetaan koko tuotantoketjun osalta AspenPlus™ -simulointi­ohjelmiston avulla ja hydrausprosessia kehittämällä.

PNNL on jalostanut VTT:n metsätähteestä tuottamaa bioöljyä laboratoriomittakaavan kokeissa keväällä 2013. VTT on vastaanottanut ja analysoinut PNNL:stä saadut ensimmäiset näytteet tuoteöljyistä. Tuloksia käytetään lähtötietoina konseptin aine- ja energiataseita simuloitaessa.

Kehitystyötä ovat rahoittaneet Tekes ja Yhdysvaltain energiaministeriö (United States Department of Energy). Näiden organisaatioiden pitkäjänteisen tutkimusrahoituksen ansiosta VTT ja PNNL ovat nousseet alan johtavien tutkimuslaitosten joukkoon maailmassa.

Kehitettävän konseptin avulla pyritään osaltaan edistämään Suomen biovelvoitelain mukaista tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä 20 % polttonesteistä on biopolttonesteitä.

Suomi on edelläkävijä puun pyrolyysitekniikan kaupallistamisessa. Fortumille valmistuu Joensuuhun Metson rakentamana bioöljyä 50 000 tonnia vuodessa tuottava laitos. Ensivaiheessa bioöljy käytetään polttoaineena kaukolämpökattiloissa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tuotantolaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2013 kuluessa. Toinen esimerkki edelläkävijyydestä on tuotantolaitos, jota Green Fuel Nordic:n rakentaa Iisalmeen.

Tämä yhteistyö on osa VTT:n ja METLA:n ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan, jonka vuosiseminaari pidetään Joensuussa 8.−9.10.2013.

Lisätietoja:

Johtava tutkija Yrjö Solantausta
puh. 040 562 7472, yrjo.solantausta@vtt.fi

Asiakaspäällikkö Jani Lehto
puh. 040 830 4435, jani.lehto@vtt.fi

Tutkimusjohtaja Kai Sipilä
puh. 040 500 9778, kai.sipila@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa