VTT:n kehittämät biomassan toimitusketjut vauhdittavat bioenergian käyttöä Vietnamissa

VTT kehitti biomassojen kuljetuksen ja käytön tehokkuutta Vietnamin Mekongin jokisuistolla Ulkoministeriön rahoittamassa Energia ja ympäristö -ohjelmassa. Lastaus- ja purkutyön koneellistaminen vähentää kuljetuskustannuksia 15 %:lla. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi.

Vietnamilla on huomattavat biomassavarat, joiden toimitusketjuja ja voimalaitostoimintaa kehittämällä voidaan lisätä biopolttoaineen hyödyntämistä.

VTT:n tehtävänä Vietnamissa oli kehittää tehokkaita ja luotettavia biomassojen toimitusketjuja useaa raaka-ainetta hyödyntäville CHP-voimalaitoksille ja teollisille kattiloille. Projektin alussa VTT suunnitteli viisi vaihtoehtoista toimintatapaa, joista valittiin kolme kokeiltavaksi ja arvioitavaksi Mekong-jokisuistolla.

Biomassan lastaus ja purku on perinteisesti tehty Vietnamissa ihmisvoimin. Projektissa tehostettiin biomassojen laiva- ja maantiekuljetuksia sekä kehitettiin lastaus- ja purkausmenetelmien koneellistamista. Projektissa kehitettiin myös raaka-aineen laatua, saatavuutta, varastointia ja pelletointia. Tavoitteena oli erityisesti edistää usean polttoaineen samanaikaista käyttöä, jotta maatalouspohjaisen raaka-aineen ympärivuotinen saatavuus voidaan varmistaa.

Aiempaa suurempien veneiden (25 tonnia) ja biomassalastin purkamiseen käytettävien pneumaattisten purkulaitteiden käyttö vähensi kuljetuskustannuksia 15 %:lla. Biomassalastin purku laivasta pneumaattisilla laitteilla on 73 % halvempaa kuin perinteinen manuaalinen purkutyö.

Lisäksi selvitettiin myös, voidaanko biomassapelleteillä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi. Sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien tuotantokustannukset osoittautuivat halvimmiksi: 372 VND/kWh (13 €/MWh). Esimerkiksi höyryntuotannossa sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien käyttö polttoaineena on noin 40 % edullisempaa kuin perinteinen polttopuun käyttö.

Mekongjoen alueella sijaitsevassa sokeritehtaassa tehtiin sokeriruo’on puristesivutuotteella ja riisin kuoren seoksella polttokokeet CHP-kattilassa. Seospolttoaineen valmistus ja koepoltto onnistui hyvin. Kokeilu lisää sokeritehtaan kattilalaitoksen käytön ympärivuotiseksi sähkön tuotannossa, sillä kesäaikaan sokeritehdas on suljettu.

Vietnamin tyypillisiä biomassamateriaaleja ovat riisin, sokeriruo’on, puun, kahvin ja kookoksen viljelyn korjuujätteet ja elintarvikejalostuksen sivutuotteet. Suuri osa on mahdollista hyödyntää biopolttoaineena. Kiinteiden biomassojen kokonaistuotantopotentiaali vuonna 2010 oli 104,4 milj. tonnia (374 TWh). Tästä maatalouden sivutuotteiden osuus oli 70 % ja polttopuun osuus 30 %.

Suurimmat esteet biomassaa hyödyntävien voimalaitosinvestointien kasvulle ovat sähkön halpa hinta ja luotettavien biomassan toimitusketjujen puute.

Projekti (Development and demonstration of multi-fuel supply chains for power plants and industrial boilers in Vietnam) toteutettiin VTT:n ja Hanoissa toimivan Institute of Energyn yhteistyönä.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T134.pdf

Mediamateriaali verkossa: http://www.vtt.fi/news/2014/23012014_vietnam.jsp

Lisätietoja:

VTT
Johtava tutkija
Arvo Leinonen
puh. 020 722 2677
arvo.leinonen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 320 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa