VTT uudistaa rakennettaan ja toimintaansa - tavoitteena elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen

Nimityksiä VTT:n uudessa organisaatiossa 1.1.2014

VTT on ryhmitellyt tutkimus- ja liiketoiminta-alueensa uuden strategiansa mukaisesti kolmen osaamis- ja liiketoiminta-alueen ympärille. Tavoitteena on vahvistaa Suomen elinkeinoelämän uudistumista ja VTT:n asiakkaiden kilpailukykyä.

VTT:n uudet liiketoiminta-alueet ryhmittyvät seuraavasti: Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut.                                              

Uuden rakenteen mukaisessa organisaatiossa on vahvistettu seuraavat johdon nimitykset 1.1.2014 alkaen. Pääjohtaja Erkki KM Leppävuoren johtamassa VTT:ssä liiketoiminta-alueiden johtajina toimivat (Executive Vice President) Petri Kalliokoski, Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, (Executive Vice President) Jouko Suokas, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät, (Executive Vice President) Kari Larjava, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. VTT:n tieteellisenä johtajana toimii (Executive Vice President) Anne Ritschkoff.

Hallintojohtajana (Executive Vice President) toimii Seppo Viinikainen, talousjohtajana (Senior Vice President) Timo Nurminiemi, henkilöstöjohtajana (Senior Vice President) Riitta Tolvanen, viestintäjohtajana (Senior Vice President) Olli Ernvall, tietohallintojohtajana (Senior Vice President) Markus Ekman ja lakiasioiden johtajana (Senior Vice President) Matti Karhunen. Nämä henkilöt kuuluvat myös VTT:n johtoryhmään.

Muut johdon nimitykset:

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Kalliokosken alaisuudessa operatiivisena johtajana toimii Arto Maaninen, tutkimusjohtajana Harri Kopola, asiakasjohtajana Juha Palve ja liiketoiminnan kehitysjohtajana Howard Rupprecht.

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja Suokkaan alaisuudessa operatiivisena johtajana toimii Satu Helynen, tutkimusjohtajana Erja Turunen, kehitysjohtajana Iiro Salkari, asiakasjohtajana Harri Airaksinen ja markkinointijohtajana Teijo Salmi.

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
-liiketoiminta-alueen johtaja Larjavan alaisuudessa operatiivisena johtajana toimii Anu Kaukovirta-Norja, tutkimusjohtajana Johanna Buchert, asiakasjohtajana Tuomas Mustonen ja liiketoiminnan kehitysjohtajana Tiina Nakari-Setälä.

Tieteellisen johtajan Ritschkoffin alaisuudessa toimivat EU-asioiden johtajana Leena Sarvaranta ja tutkimusstrategiajohtajana Sami Kazi.

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa