VTT vie päästömittausosaamista Intiaan

 

VTT on aloittanut projektin, jonka avulla kehitetään intialaisten toimijoiden osaamista päästöjen mittauksessa. Luotettava mittaaminen on avainasemassa päästöjen tunnistamisessa ja vähentämisessä.

Intiassa vain harvassa laitoksessa on jatkuvatoimisia laitteita, jotka automaattisesti mittaavat päästöjen määrää ja laatua. Suurin osa päästöistä mitataan kertaluontoisina pistemittauksina, jotka vaativat erityistä osaamista ja tarkkuutta. VTT:n monikymmenvuotinen kokemus auttaa intialaisia toimijoita kehittämään osaamistaan ja parantamaan mittausten tasoa.

Projekti koostuu intialaisten asiantuntijoiden viidestä opinto- ja koulutusvierailusta VTT:lle ja VTT:läisten vetämistä työpajoista Intiassa.

”Koulutuksessa lähdemme liikkeelle käytännön päästöjen mittaamisesta ja siirrämme näin osaamista edelleen työn ohella. Lisäksi vierailemme alan suomalaisissa yrityksissä, kuten laitevalmistajilla, ja esittelemme alan uusinta teknologiaa,” kertoo hankkeen vetäjä, tiimipäällikkö Tuula Pellikka.

Projekti toteutetaan ulkoministeriön IKI-instrumentin avulla. IKI, eli instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti on ulkoministeriön kehitysyhteistyöhön suuntaama rahoitustyökalu, jonka avulla suomalaiset valtion tutkimuslaitokset voivat osallistua kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja laitosten, osaamisen vahvistamiseen.

Projektissa alkuvaiheessa mukana ollut ulkoministeriön viestintäyksikön päällikkö Keijo Norvanto korostaa, että nyt alkaneessa päästöjenmittaushankkeessa toteutuu kolme erittäin tärkeää näkökulmaa.

”Hankkeen avulla pystytään viemään VTT:n osaamista sitä tarvitseviin maihin ja verkostoitumaan. Toiseksi kehityspoliittiset toimet saadaan vietyä käytännön tasolle, oikeisiin tekoihin ja toimiin. Hanke tarjoaa lisäksi hyvän mahdollisuuden edistää vientiä, sillä parantunut osaaminen tuo mukanaan konkreettisia tarpeita, joihin suomalaiset yritykset pystyvät vastaamaan”, Norvanto kertoo.

Helmikuussa 2012 käynnistyneeseen projektiin osallistuvat Intian ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva CPCB (Central Pollution Control Board) sekä tämän valvonnassa olevat, Intian osavaltioissa toimivat SPCB-yksiköt (State Pollution Control Board).

Lisätietoja:

Tuula Pellikka
Johtava tutkija, VTT 
Puh. 040 583 1868
tuula.pellikka@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa