Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen ympäristövaikutukset selvitetty laajasti

Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty lakisääteisessä YVA-menettelyssä monipuolisesti. Vaikutuksia esimerkiksi alueen työllisyyteen, matkailuun ja porotalouteen esiteltiin yleisötilaisuudessa 25.5.2010 Muonion yläkoululla.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia esiteltiin Muonion yläkoululla yleisötilaisuudessa 25.5.2010. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Ihmistoiminnan tulo erämaiseen ja luonnontilaiseen maisemaan vaikuttaa välillisesti matkailutoimintaan. Matkailuvaikutusten selvittämistä jatketaan. Tuulipuistohanke tuo kunnalle koko elinkaarensa aikana verotuloja noin 1,3 miljoonaa euroa ja työllistää yhteensä 100-200 henkilötyövuotta. Porotalouteen tuulipuisto vaikuttaisi laidunalueiden osalta. Vaikutukset esimerkiksi linnustolle ja riistaeläimille selvitettiin ja vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kahden eri kyselyn avulla ja kannatus jakaantui sekä hankkeen puolesta että vastaan.   

”Saatavilla olevan tiedon mukaan Mielmukkavaara on hyvätuulinen alue. Tuulimittauksia ja hankkeen teknistä selvittelyä jatketaan. Luonnollista on, että investointi toteutetaan vain, jos tuulimittaukset osoittavat hankkeen kannattavaksi” toteaa tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari Metsähallituksesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely ja sitä valvoo yhteysviranomaisena Lapin ELY-keskus. Yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, YVA-menettely päättyy. YVA-menettelyä seuraa tuulipuistoalueen asemakaavoitusprosessi, jonka päätyttyä hankkeelle on mahdollista hakea rakennuslupia.

 

Lisätietoja:

 

Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy

gsm 040 578 7584, h.rissanen@wpd.fi 

www.wpd.fi > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Mielmukkavaara

 

Erkki Kunnari, Tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus Laatumaa

gsm 040 809 6840, erkki.kunnari@metsa.fi

www.laatumaa.com > Tuulivoima

wpd wpd Finland Oy sijaitsee Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja yli 1600 onshore -tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2000 MW. www.wpd.fi

Metsähallitus Metsähallitus vastaa lisääntyvään uusiutuvan energian tarpeeseen kehittämällä tuulivoimatuotantoon sopivia alueita yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on myös osallistua tuulivoiman tuotantohankkeisiin. www.laatumaa.com ja www.metsa.fi

– Tämän lehdistötiedotteen jakelusta vastaa wpd Finland Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

wpd Finland Oy toimii tuulivoima-alan projektikehittäjänä. Projektiportfoliomme kattaa useita maa- sekä merituulivoimaprojekteja. Konttorimme sijaitsee Espoossa ja kuulumme kansainväliseen wpd-konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, Saksassa. wpd on Euroopan johtava tuulivoimatoimija, jolla on kokemusta erilaisista uusiutuvan energian projekteista jo vuodesta 1996.

Tilaa

Liitteet & linkit