Mielmukkavaaran tuulipuiston maastoselvitykset käynnistyivät

wpd Finland Oy suunnittelee yhdessä Metsähallituksen kanssa Muonion Mielmukkavaaraan 10-15 voimalan tuulipuistoa. Kaksivaiheisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäinen, YVA-ohjelmavaihe, päättyi yhteysviranomaisena toimivan Lapin ympäristökeskuksen antaessa lausuntonsa YVA-ohjelmasta (28.5.2009).

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa, kesän ja alkusyksyn aikana, tullaan YVA-ohjelman mukaisesti tekemään useita erillisselvityksiä, joista moniin liittyy myös maastotyöosuuksia. Osuudet käynnistyivät teknisellä maastokatselmuksella ja jatkuvat muun muassa linnusto-, kasvillisuus-, eläimistö-, melu-, ja maisemaselvityksillä. Lisäksi vaikutukset matkailuun, poronhoitoon sekä metsästykseen tullaan selvittämään. Vastaavana konsulttina hankkeen YVA-selostusvaiheessa jatkaa Pöyry. YVA-selostus erillisselvityksineen tulee valmistumaan vuoden 2010 alussa. Lisätietoja: Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy gsm 040 578 7584, h.rissanen@wpd.fi www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Mielmukkavaara Erkki Kunnari, Tuulivoimapäällikkö gsm 040 809 6840, erkki.kunnari@metsa.fi www.laatumaa.com > Tuulivoima Lapin ympäristökeskus Lausunto Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-ohjelmasta www.ymparisto.fi/lap > ympäristönsuojelu > ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > vireillä olevat YVA-hankkeet > Mielmukkavaaran tuulipuisto, Muonio

Avainsanat:

Yrityksestä

wpd Finland Oy toimii tuulivoima-alan projektikehittäjänä. Projektiportfoliomme kattaa useita maa- sekä merituulivoimaprojekteja. Konttorimme sijaitsee Espoossa ja kuulumme kansainväliseen wpd-konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, Saksassa. wpd on Euroopan johtava tuulivoimatoimija, jolla on kokemusta erilaisista uusiutuvan energian projekteista jo vuodesta 1996.

Liitteet & linkit