WPD suunnittelee merituulipuistoa Haukiputaan ja Iin edustalla

WPD Finland Oy, hiljattain perustettu WPD-konserniin kuuluva yritys, suunnittelee
suurta merituulipuistoa Suurhiekan matalikolle 20-25 km itään Haukiputaan ja Iin
rannikolta ja noin 20 km pohjoiseen Hailuodosta. WPD arvioi alueelle mahtuvan
noin 80 tuulivoimalaitosta, joiden kokonaisteho voisi olla 400 MW. Arvioitu
tuotanto on noin 1,5 TWh vuodessa, mikä vastaa vajaata kahta prosenttia Suomen
kokonaissähköntarpeesta.

Ympäristöministeriön vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on esitetty sopivia
sijoituspaikkoja tuulivoimapuistoille. Suurhiekan matalikko on yksi näistä alueista.
Ympäristöministeriön ja rannikon maakuntaliittojen teettämässä tuulivoimakartoituksessa alue
arvioitiin yhdeksi parhaista tuulivoima-alueista koko Suomessa.

WPD on koonnut eri alojen asiantuntijoista konsulttityöryhmän hankekehityksen tueksi.
Ympäristövaikutusten arviointi, jota tämän kokoluokan hankkeelta edellytetään, on jo käynnistetty.
Hankkeen laajudesta johtuen tekninen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja lupaprosessi
tulee kestämään useita vuosia. Rakennustyöt voisivat WPD:n arvion mukaan käynnistyä
aikaisintaan vuonna 2012.

WPD:llä on paljon kokemusta tuulivoimasta maalla ja merellä. Yritys kehittää parhaillaan
merituulivoimaprojekteja yli 5000 MW edestä ja on siten yksi alan johtavista yrityksistä. WPD:llä
on mm. kehitteillä kolme suurta merituulivoimahanketta Pohjanlahdella Ruotsin merialueella.

Lisätietoja antaa:
Esa Holttinen, toimitusjohtaja, WPD Finland Oy, puh: 040 506 36 32, e.holttinen@wpd.fi

Yrityksestä

wpd Finland Oy toimii tuulivoima-alan projektikehittäjänä. Projektiportfoliomme kattaa useita maa- sekä merituulivoimaprojekteja. Konttorimme sijaitsee Espoossa ja kuulumme kansainväliseen wpd-konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, Saksassa. wpd on Euroopan johtava tuulivoimatoimija, jolla on kokemusta erilaisista uusiutuvan energian projekteista jo vuodesta 1996.

Liitteet & linkit