WPD suunnittelee merituulipuistoa Korsnäsin edustalla

WPD Finland Oy, hiljattain perustettu WPD-konserniin kuuluva yritys, suunnittelee suurta merituulipuistoa Korsnäsin edustalle 10-15 km etäisyydelle rannikosta. WPD arvioi alueelle mahtuvan 100-120 tuulivoimalaitosta, joiden kokonaisteho voisi olla 500-600 MW. Arvioitu tuotanto on noin 2 TWh vuodessa, mikä vastaa yli kahta prosenttia Suomen kokonaissähköntarpeesta.

Valmisteilla olevassa Pohjanmaan maakuntakaavassa on esitetty sopivia sijoituspaikkoja tuulivoimapuistoille. Korsnäsin edustan vesialue on yksi näistä alueista.

WPD on koonnut eri alojen asiantuntijoista konsulttityöryhmän hankekehityksen tueksi. Ympäristövaikutusten arviointi, jota tämän kokoluokan hankkeelta edellytetään, on jo käynnistetty.

WPD:llä on paljon kokemusta tuulivoimasta maalla ja merellä. Yritys kehittää parhaillaan merituulivoimaprojekteja yli 5000 MW edestä ja on siten yksi alan johtavista yrityksistä. WPD:llä on mm. kehitteillä kolme suurta merituulivoimahanketta Perämerellä Ruotsin merialueella.

Lisätietoja antavat:
Esa Holttinen, toimitusjohtaja, WPD Finland Oy, puh: 040 506 3632, e.holttinen@wpd.fi ja Charlotte Berg, WPD Scandinavia AB, puh. +46 8 503 20 646, c.berg@wpd.se

Liite:
Kartta suunnittelualueesta. Lähde: Pohjanmaan liitto

Yrityksestä

wpd Finland Oy toimii tuulivoima-alan projektikehittäjänä. Projektiportfoliomme kattaa useita maa- sekä merituulivoimaprojekteja. Konttorimme sijaitsee Espoossa ja kuulumme kansainväliseen wpd-konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, Saksassa. wpd on Euroopan johtava tuulivoimatoimija, jolla on kokemusta erilaisista uusiutuvan energian projekteista jo vuodesta 1996.