wpd suunnittelee tuulipuistoa Hankoniemelle

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Hankoniemelle yhteistyössä maanomistaja Ovako Wire Oy Ab:n kanssa. Wpd arvioi alueelle mahtuvan kuusi tuulivoimalaa kokoluokassa 3 – 3,6 MW, jolloin tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 20 MW.

Tarkempia tutkimuksia tuulipuiston toteutusedellytysten selvittämiseksi ollaan käynnistämässä.

Sijoituspaikan tuuliolojen, ja erityisesti metsäisen maaston vaikutusten arvioimiseksi wpd
käynnistää perusteelliset tuulimittaukset yhteistyössä Pöyry Oyj:n kanssa. 100 m korkuinen
mittausmasto asennetaan tuulipuiston suunnitellulle sijoituspaikalle. Mittauksilla tutkitaan mm.
metsän aiheuttaman turbulenssin vaikutusta tuulivoimaloiden toimintaan, tuotantoon ja elinikään.

- Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä yleisempiäkin johtopäätöksiä tuulivoiman
rakentamismahdollisuuksista vastaavilla alueilla eri puolilla Suomea, kertoo Esa Holttinen.
Wpd:llä on aiesopimus maa-alueen käytöstä Ovako Wire Oy Ab:n kanssa. Ovako pitää yhteistä
tuulivoimahanketta Wpd:n kanssa mielenkiintoisena ja tärkeänä kehityskohteena.

- Wpd kehittää kahta suurta merituulipuistoa Suomessa, toista Korsnäsin edustalla Vaasan
eteläpuolella ja toista Suurhiekan alueella Oulun pohjoispuolella. Näiden yhteenlaskettu teho on
noin 1000 MW. Tavoitteenamme on rakentaa myös useita pienempiä maalle sijoittuvia
tuulipuistoja, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 50 ja 100 MW välillä. Näin avaamme uusia
mahdollisuuksia tuulivoiman käytölle Suomessa tuomalla markkinoille uusia rahoittajia ja
hankkimalla kokemuksia uudentyyppisistä sijoituskohteista. Wpd:n tavoitteena on seuraavien 10
vuoden kuluessa rakentaa Suomeen 1000 MW tuulivoimaa ja siten luoda tuulivoimasta yksi
maamme merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä, sanoo Esa Holttinen.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja, wpd Finland Oy, puh: 040 506 3632, e.holttinen@wpd.fi

Yrityksestä

wpd Finland Oy toimii tuulivoima-alan projektikehittäjänä. Projektiportfoliomme kattaa useita maa- sekä merituulivoimaprojekteja. Konttorimme sijaitsee Espoossa ja kuulumme kansainväliseen wpd-konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, Saksassa. wpd on Euroopan johtava tuulivoimatoimija, jolla on kokemusta erilaisista uusiutuvan energian projekteista jo vuodesta 1996.

Liitteet & linkit