Hyvää mieltä ja hyötyliikuntaa Nothamnin talkooleirillä

WWF:n vapaaehtoiset talkooleiriläiset ahkeroivat parhaillaan Nothamnin yksityisellä suojelualueella. Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Nothamnin perinnemaisemia kunnostetaan 19.–26. heinäkuuta. Nothamnissa tehtäviä talkootöitä ovat muun muassa niitto, haravointi ja risusavotta.

Nothamnin suojelualue sijaitsee Raaseporin edustalla, Tammisaaren saaristossa. Suojelualueeseen kuuluu yhteensä kymmenkunta isompaa metsäistä saarta, parikymmentä pienempää saarta ja noin 130 pientä kallioista saarta ja luotoa. Suurin Nothamnin saarista on Bylandet. Nothamn on yksi Suomen vanhimmista yksityisistä suojelualueista, ja se rauhoitettiin vuonna 1926.

Nothamnin suojelualueen maasto on vaihtelevaa, ja alueella on useita perinnemaisematyyppejä. Merenrantaniityt, tuoreet niityt ja hakamaat ovat koko maassa äärimmäisen uhanalaisia ja ne tarjoavat elinympäristön lukuisille vaateliaille ja uhanalaisille lajeille.

”Nothamn on valtakunnallisesti merkittävä perinneympäristö, jossa elää poikkeuksellisen paljon erilaisia eläin- ja kasvilajeja, kuten uhanalainen lännenhanhikki. Aluetta hoidetaankin ensisijaisesti siellä elävien uhanalaisten lajien takia”, sanoo leirin vetäjä ja Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio.

Nothamnin suojelualuetta pidetään kunnossa vapaaehtoisten talkoolaisten, Metsähallituksen luontopalveluiden henkilöstön sekä suojelualueen omistajien voimin. Myös alueella laiduntavat lampaat tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä pitämällä maiseman avoimena.

Monet suojelualueet vaativat jatkuvaa ja säännöllistä hoitoa, jossa talkooleireillä on suuri merkitys. Vapaaehtoisten työpanos mahdollistaa myös hoidon aloittamisen uusilla alueilla.

”Vapaaehtoistyönä tehtävän luonnonhoidon merkitys aukeaa parhaiten, kun tarkastellaan leiriläisten työpanosta henkilötyövuosina mitattuna. WWF on järjestänyt leirejä vuodesta 1977 lähtien ja vuoden 2013 loppuun mennessä tehty vapaaehtoistyö vastasi noin sataa henkilötyövuotta”, kertoo WWF Suomen kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki.

WWF järjestää tänä kesänä yhteensä seitsemän talkooleiriä, joissa kunnostetaan arvokkaita luontokohteita eri puolilla Suomea. Jokaiseen talkooleiriin osallistuu noin 20 vapaaehtoista. Leireillä työskennellään kahdeksasta viiteen, jonka jälkeen nautitaan luonnosta, uidaan ja saunotaan telttasaunassa.

Nothamnin talkooleirin järjestävät yhteistyössä WWF sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Leiri on osa EU-rahoitteista Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätiedot:

Suunnittelija Esko Tainio, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 040 538 1637
Kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki, WWF Suomi, puh. 050 524 3206

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Nothamnin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF Suomi
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. 

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit