Jungfruskärin lehdesniityt kunnostetaan perinteisin menetelmin

WWF Suomen vapaaehtoiset talkooleiriläiset kunnostavat Saaristomeren kansallispuistossa sijaitsevan Jungfruskärin puustoisia perinnemaisemia 3.7. syyskuuta. Äärimmäisen uhanalaisia lehdesniittyjä hoitamalla turvataan monien hyönteis- ja kasvilajien ainutlaatuinen elinympäristö.

Rehevä ja vehreä Jungfruskär sijaitsee Houtskarissa, Paraisten kaupungissa, Saaristomeren kansallispuiston luoteiskulmassa. Ahvenanmaan ja Manner-Suomen väliin jäävä Saaristomeri on yksi maailman laajimmista saaristokokonaisuuksista.

Jungfruskärillä sijaitsevat Lounais-Suomen hienoimmat ja laajimmat lehdesniityt, joita on kunnostettu ja laajennettu pikkuhiljaa jo vuosikymmenien ajan. Lehdesniityt ovat perinnemaisemia, jotka ovat syntyneet lehdestämisen, niiton ja laiduntamisen seurauksena. Nämä puustoiset perinneympäristöt ovat Suomessa äärimmäisen uhanalaisia, ja käytännössä kaikki Suomen lehdesniityt sijaitsevat Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomen saaristossa.

WWF:n talkooleiriläisten tärkein tehtävä on puiden lehdestys, joka tarkoittaa puiden latvan ja oksien katkomista. Entisaikaan katkotuista oksista sidottiin kerppuja, jotka kuivattiin karjan talviravinnoksi. Talkooleirillä kerättyjä kerppuja ei kuitenkaan kuivata ja syötetä karjalle, vaan ne poltetaan paikan päällä.

”Kunnostamme maisemaa kulttuurihistoriallista työtapaa jäljittelemällä. Kun varjoisuus vähenee, niittykasvien elinmahdollisuudet paranevat ja alueen monimuotoisuus kasvaa. Saaren lehdesniityillä elää todella paljon uhanalaisia eliölajeja, esimerkiksi horkkakatkero, tähkämaitikka ja ketokatkero, joka löytyi saarelta ensi kerran tänä kesänä”, kertoo Metsähallituksen luontopalvelujen kenttäpäällikkö Trygve Löfroth.

Jungfruskärin talkooleiri on osa WWF:n ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion yhteistä Metsälaidunhanketta, jolla pyritään edistämään puustoisten perinnemaisemien hoitoa. Puustoisten perinneympäristöjen tilaa sekä monimuotoisuutta pyritään parantamaan erityisesti luonnonlaiduntamisen avulla. Myös Jungfruskärin ainutlaatuinen luonto on riippuvainen laiduntavista eläimistä. Saaren niittyjä, ketoja ja hakamaita eläimet ovat laiduntaneet kesän alusta saakka, mutta lehdesniityille ne siirretään vasta heinänteon jälkeen.

”Jungfruskär on erittäin hieno talkookohde ja suomalaisten perinneympäristöjen helmi, joka vaatii jatkuvaa hoitoa. Saaristomeri on muutenkin sekä maantieteensä että ilmastonsa vuoksi maamme lajirikkainta aluetta”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

WWF:n talkooleireillä on pitkät perinteet, sillä leirejä on järjestetty vuodesta 1977 alkaen. Tänä vuonna WWF Suomi järjesti yhteensä seitsemän talkooleiriä eri puolilla Suomea erilaisissa perinneympäristöissä. Jungfruskärillä järjestettävä leiri päättää WWF Suomen talkooleirikesän. Talkooleiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa.

Lisätiedot:
Kenttäpäällikkö Trygve Löfroth, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 020 564 4666
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, puh. 0400 168 939

WWF Suomi
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. 

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit