Jurmon perinnemaisema kuntoon WWF:n talkooleirillä

Upea Jurmon saari on koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke. Se on avomeren äärellä sijaitseva lähes puuton, karunkaunis moreenisaari, jonka laajat kanervanummet kivikkorantoineen tarjoavat otollisen elinympäristön monille eliölajeille. Jurmossa viihtyvät muun muassa useat harvinaiset merilinnut ja uhanalaiset kasvi- ja hyönteislajit. Arvokkaita nummia uhkaa kuitenkin umpeenkasvu, jonka estäminen on talkooleirin päätavoite.

WWF Suomi järjestää yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa talkooleirin Saaristomerellä sijaitsevalla Jurmon saarella 2.–9. elokuuta 2014. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua perinnemaisemien hoitoon ja talkooleiriläisiin

TIISTAINA 5. ELOKUUTA

Ohjelma:

Klo 8.30 lähtö Pärnäisistä M/S Eivor-aluksella

Klo 11.40 saapuminen Jurmoon

Klo 12.00 lounas

Klo 13-14 aikaa haastatteluille ja kuville

Klo 14.15 paluu Pärnäisiin M/S Eivorilla

Lisätiedot:

Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 040 538 1637
Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF Suomi, puh. 040 585 0020

Ilmoittautumiset ma 4.8.2014 klo 12.00 mennessä:

Joonas Fritze, joonas.fritze@wwf.fi, 040 840 8500

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Jurmon talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalveluiden johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit