Kilpikonnien joukkokuolema Australian Isolla Valliriutalla

Useat Australian luoteisosien aboriginaaliryhmät ovat ilmoittaneet WWF:lle rannalle huuhtoutuneista sadoista sairaista, nälkiintyneistä ja kuolleista merikilpikonnista ja merilehmistä.  Kuolemien uskotaan olevan seurausta Yasi-syklonin aiheuttamasta meriruohon hävikistä sekä Australian tuhoisista tulvista.

Kilpikonnia kuoli vuoden 2011 huhtikuussa jopa viisi kertaa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Sadat rannalle huuhtoutuneet ruumiit ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä useimmat yksilöt ovat kuolleet syrjäisillä alueilla tai vajonneet meren pohjaan. Kilpikonnien hoitoyksiköt Queenslandin Townsvillessä ovat niin täynnä sairaita ja nälkiintyneitä eläimiä, ettei niillä ole resursseja hoitaa seuraavan 18 kuukauden aikana ensiapua tarvitsevia kilpikonnia.

”Aiemmin kilpikonnat olivat tarpeeksi terveitä selviytyäkseen sään ääri-ilmiöistä. Kalastuksen tehostuminen, huonontunut veden laatu ja siitä johtuvat sairaudet sekä tärkeiden elinympäristöjen menetys mittavien rannikon rakennushankkeiden myötä ovat vähentäneet kilpikonnien selviytymismahdollisuuksia”, toteaa Cliff Cobbo Australian WWF:stä.

Viisi maailman seitsemästä merikilpikonnalajista on uhanalaisia. Niiden liha, munat ja kilvet ovat haluttua kauppatavaraa. Kansainvälinen WWF on työskennellyt merikilpikonnien suojelemiseksi jo lähes 50 vuotta muun muassa vaikuttamalla laittoman kaupankäynnin valvomiseen sekä edistämällä kilpikonnille turvallisten kalastusvälineiden käyttöä.

”Kalastuksen sivusaaliiksi joutuu kilpikonnia, merinisäkkäitä sekä merilintuja. Kestämätön kalankasvatus puolestaan kuormittaa vesistöjä. Haluamme kannustaa kuluttajia käyttämään mahdollisimman kestävästi kalastettua kalaa”, WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer sanoo. WWF:n kalaoppaassa kalat on luokiteltu ympäristöperustein, eli niiden pyynnin ja kalakantojen kestävyyden mukaan. Ostamalla kalaoppaaseen vihreällä merkittyjä kaloja voit parhaiten auttaa myös merikilpikonnia selviytymään”.

Lisätietoja: WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer vanessa.klotzer@wwf.fi p. 040 763 0000

Turtle crisis looms for Great Barrier Reef

WWF:n kansainvälinen merikilpikonnaohjelma

WWF:n kuluttajan kalaopas

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.