Loviisanjoella etsitään paikkoja kosteikoille

WWF Suomi laatii Itäiselle Uudellemaalle kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuusalueiden yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa kartoitetaan etenkin kosteikoksi soveltuvia alueita Loviisanjoella. Esiselvitystyötä kohteiden löytämiseksi ja yleissuunnitelman laatimiseksi on tehty alkuvuosi. Työvälineiden on nyt aika vaihtua kumisaappaisiin: Loviisanjoen alueella aloitetaan maastokartoitukset.

Yleissuunnitelma tehdään maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella, jota hallinnoi Uudenmaan ely-keskus. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu Loviisan ja Lapinjärven kuntien edustajia, alueen viljelijöitä ja eri alojen asiantuntijoita.

”Maaliskuussa järjestettiin asukastilaisuus, jossa yleissuunnitelmaprosessia esiteltiin aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa oli runsas osanotto ja tunnelma oli kiinnostunut ja myönteinen”,  kiittelee Irmeli Ahtela Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelta.

 Maastokäyntejä tehdään sekä korkean että matalan vesimäärän aikaan ”Sopivia kohteita on hyvä kartoittaa maastossa erilaisten olosuhteiden aikana. Toisaalta on tärkeää nähdä tilanne silloin, kun uomat tulvivat ja virtaukset ovat suuria. Maaston muodoista taas pääsee parhaiten perille kuivempina kausina”, työn toteutuksesta vastaava WWF: n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä sanoo. 

”Vaikka maanviljelijöillä on tähän aikaan vuodesta erityisen kiireistä, on hienoa huomata, että kiinnostusta myös kosteikkoja kohtaan riittää ”, Erkkilä iloitsee. 

Maastossa kartoitetaan sekä vesiensuojelua että luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikoksi soveltuvia alueita. Kartoituksessa huomioidaan myös arvokkaat vesiympäristöt, uomien ennallistamiset sekä päivitetään jo laadittua suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaa. Lisäksi katsotaan maanomistajien esittämät kohde-ehdotukset.

Maanomistajat saavat neuvoja ja apua

Yleissuunnitelma valmistuu marraskuun lopussa. Maastokäyntien jälkeen laaditaan alustavat ehdotukset, joita esitellään uudessa asukastilaisuudessa myöhemmin syksyllä. ”Yleissuunnitelman laatiminen on tärkeää. Luonto ja ihmiset hyötyvät kuitenkin vasta,  kun kohteita siirtyy paperilta maastoon. Siksi WWF on sitoutunut yleissuunnitelman jälkeen auttamaan maanomistajia kosteikkojen perustamisessa, jos kiinnostusta riittää. Voimme myös suunnitella, rakentaa ja rahoittaa esimerkkikosteikon Loviisanjoen alueelle,  jos sopiva kohde löytyy ”, Erkkilä kannustaa.

”Yleissuunnitelmaan päätyvät kohteet eivät velvoita maanomistajaa toimiin. Toisaalta se on kuitenkin hyvä mahdollisuus, jos kosteikot kiinnostavat. Yleissuunnitelmassa olevat kohteet ovat ensi sijalla saamaan kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon tarkoitettua rahoitusta”, mainitsee maanviljelijä Håkan Karlsson. ”Meidän mailla katsellaan kosteikoksi soveltuvia alueita  jo tällä viikolla!”

Lisätiedot:
Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, puh. 050 522 4540, etunimi.sukunimi@wwf.fi
Ylitarkastaja Irmeli Ahtela, Uudenmaan ELY_keskus , puh. 040 517 3412, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.