Merikotkien Tyynin ja Tyrskyn liikkeitä voi seurata nyt netissä

WWF Suomen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen uusimmat satelliittimerikotkat ovat liikkuneet syksyn mittaan ahkerasti rannikkoseuduilla. Niiden liikkeitä voit nyt seurata Luomuksen verkkosivuilla.

Syksyllä järjestetyssä kilpailussa Tyyniksi ja Tyrskyksi nimetyt poikaset saivat satelliittilähettimensä kesällä. Ne on hankittu Hilkka-kotkan lähettimen tapaan lintuharrastaja Markku Nygårdin Suomen luonnonsuojeluliiton kotkiensuojelurahastolle antaman testamenttilahjoituksen turvin.

Tähänastinen seuranta kertoo, että sekä Kokemäellä varttunut Tyrsky että Paraisilla kuoriutunut Tyyni uskaltautuivat kauemmas pesästä ensimmäisen kerran heinäkuun aikana ja jättivät pesäpiirinsä lopullisesti syyskuun loppupuolella.

Syksyn aikana Tyrsky on käynyt muun muassa Säkylän Pyhäjärvellä, Sauvossa ja Paimiossa sekä kierrellyt Kustavin ja Rauman välisellä rannikkoalueella. Tyyni on puolestaan tehnyt matkaa muun muassa Helsingin edustan ulkosaaristossa ja ulottanut retkensä myös Venäjälle Karjalan kannakselle aina Viipurin taakse. Se on liikkunut myös Vuoksella, Virolahdella ja Ruotsinpyhtäällä.

”Päivien lyhentyessä aurinkopaneelikäyttöisten lähettimien virransaanti heikkenee keskitalven ajaksi, ja on tyypillistä, että paikannuksia saadaan harvakseltaan ja katkonaisesti, vaikka lähetintä kantavalla linnulla olisikin kaikki hyvin,” kertoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vuonna 2009 aloitetussa satelliittiseurannassa on nyt yhteensä kymmenen merikotkaa. Niitä seuraamalla saadaan ainutlaatuista tietoa nuorten, vielä pesimättömien yksilöiden liikkeistä rannikkoalueillamme ja selvitetään lintujen lentoreittejä tuulivoiman rakentamista ajatellen.

Vanhimmat seurannassa olevat yksilöt saattavat jo ensi keväänä asettua pesimäreviirille, jolloin toivottavasti aletaan saada tietoa myös aikuisten pesivien merikotkien liikkumisesta reviirillä.

WWF Suomi on tehnyt työtä merikotkan hyväksi jo 40 vuotta. Vuonna 1973 perustetun WWF:n merikotkatyöryhmän sitkeä uurastus on pelastanut ympäristömyrkyistä pahoin kärsineen lajin sukupuutolta. Työn alkaessa Suomessa tunnettiin vain noin 35 pesivää merikotkaparia, joista moni oli ympäristömyrkkyjen takia lisääntymiskyvytön. Tänä vuonna merikotkan poikasia kuoriutui ennätysmäärä, 420.

Satelliittiseurannassa olevien merikotkien liikkeitä voi seurata osoitteessa: http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/.

Lisää tietoa WWF:n työstä merikotkien hyväksi: wwf.fi/merikotka

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, 0400 168 939

Yli-intendentti Jari Valkama, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, 050 582 0572

Tiedoksi toimituksille:

Tiedotusvälineet voivat käyttää tämän uutisen yhteydessä liitteenä olevia kuvia. Kuvaa käytettäessä tulee mainita tieto kuvaajasta ja käyttöoikeudesta:

Tyyni (lähikuva) – Teemu Honkanen/WWF

Tyrsky (puun latvassa) – Jouko Kivelä/WWF

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit