Merikotkilla taas erinomainen pesintätulos

WWF:n merikotkatyöryhmän tekemien laskentojen mukaan Suomen merikotkat tuottivat tänä vuonna vähintään 329 poikasta. Tulos on kautta aikojen toiseksi paras. Vuonna 2009 poikasia syntyi vähintään 349 ja vuonna 2010 vähintään 314. Asuttuja reviirejä todettiin noin 350, mutta vain 208 paria onnistui pesinnässään.

Pesintöjä voi paljastua vielä lisää. ”Merikotkakantamme myönteisen kehityksen vuoksi uudet pesäpaikat eivät välttämättä tule riittävän ajoissa tarkastajien tietoon ja siksi onnistuneita pesintöjä todetaan monesti jälkikäteen”, kertoo WWF Suomen merikotkatyöryhmän sihteeri Ismo Nuuja. Osa kadoksissa olevista pesistä on jo tiedossa olevien ja tunnettujen parien vaihtopesiä ja osa on uusien merikotkaparien rakentamia.

Kuluneen kesän aikana ilmi tulleet kaksi merikotkan ampumistapausta Merenkurkussa ovat menestyneelle suojelukohteelle ikävä takaisku. ”Käsityksemme on, että ampujat eivät edusta yleistä asennetta merikotkia kohtaan. Asenteet ovat 70-lukuun verrattuna muuttuneet parempaan päin ja nykyään useimmat rannikon ihmiset tuntevat ylpeyttä komean merikotkan esiintymisestä alueella. Toivomme, että ampumistapaukset selvitetään nopeasti ja tekijät saavat ansaitsemansa rangaistukset”, Ismo Nuuja sanoo.

WWF Suomen merikotkatyöryhmä on toiminut vuodesta 1973 alkaen, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Merikotkakanta on vahvistunut onnistuneiden suojelutoimien ansiosta. Sadan poikasen raja rikkoutui vuonna 1997, ja yli 200 poikasen syntymästä saatiin iloita vuonna 2003.

Suomalaisia merikotkia on voitu seurata viimeisen kahden vuoden ajan myös Internetin kautta. Neljän vuonna 2009 satelliittilähettimellä varustetun nuoren merikotkan - Junnun, Merin, Tuulin ja Ivarin - lisäksi kesällä 2010 seuraan liitetyn Hilkan mielenkiintoisia lentoreittejä on päivitetty kaikkien nähtäväksi. Talvehtimisen jälkeen kaikki palasivat viime keväänä omia reittejään eri puolille Suomea.

Satelliittikotkien liikkeitä voi käydä kurkkimassa osoitteessa http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/index.htm.

Vuoden 2011 alustava poikastulos

Asuttu reviiri

Onnistunut pesintä

Poikasia

AHVENANMAA

105

53

80

HÄME

0

0

0

UUSIMAA

19

15

27

KOILLISMAA

7

6

9

KYMI

2

1

1

LAPPI

40

19

23

MERENKURKKU

61

44

73

PERÄMERI

4

1

1

POHJOIS-KARJALA

1

1

1

SATAKUNTA

13

10

16

VARSINAIS-SUOMI

97

58

98

Yhteensä

350

208

329

Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 2000–2011

2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229
2005 = 252
2006 = 237
2007 = 245
2008 = 263
2009 = 349
2010 = 314
2011 = 329

Lisätietoja:

Ahvenanmaa, Kymi ja Uusimaa: Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602

Oulun ja Lapin läänit: Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448

Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881 349

Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151 353

Varsinais-Suomi: Jouko Högmander, gsm 0400 826 440

Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876 469

Kuvapyynnöt: WWF-viestintä, Anna-Stiina Lundqvist, gsm 040 840 8500, anna-stiina.lundqvist@wwf.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.