MSC-sertifikaatin vaikutukset meriympäristön tilaan positiiviset

Kalakantojen ja meriympäristön tila ovat parantuneet MSC-sertifikaatin kriteerien käyttöön oton myötä, kertoo tuore, riippumaton selvitys. MSC (Marine Stewarship Council) –sertifikaatin kalastuksen kestävyyttä parantavien kriteerien tavoitteena on pysäyttää ylikalastus ja turvata saaliit tulevaisuudessa edesauttamalla luonnonvaran kestävää käyttöä.

Selvitys (Researching the Environmental Impacts of the MSC Certification Programme) on ensimmäinen laatuaan. Siinä on arvioitu MSC:n käyttöönoton vaikutuksia kalakannoissa tapahtuneisiin muutoksiin ja kalastuksen ympäristövaikutuksiin. Vaikutuksia arvioitiin aina esiselvityksen aloittamisesta aikaan viisi vuotta sertifikaatin myöntämisen jälkeen. Vastaavalla tarkkuudella tehdyt selvitykset ympäristömerkkien toimivuudesta ovat harvinaisia.

Viisi vuotta sertifioinnin myöntämisestä yli 90 prosenttia selvityksessä käytetyistä indikaattoreista antoi vaikutuksille hyvän arvosanan. Selvityksessä käytettyjä indikaattoreita olivat muun muassa kalakannan tila ja elpyminen, sivusaalismäärien kehitys, uhanalaisten lajien tilanne sekä havaitut muutokset elinympäristössä.

”Samanaikaisesti kun kestämätön kalastus heikentää edelleen saaliita ja tuhoaa merieliöiden elinympäristöjä, on positiivinen uutinen, että MSC-sertifiointiin lähteneillä kalastusalueilla ylikalastus ja muun meriympäristön tuhoutuminen on pääosin pysäytetty”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

”Vastuullisuutta tukeviin hankkeisiin kohdistuu usein jopa voimakkaampaa epäilyä ja arvostelua kuin itse ongelmiin, joita niillä pyritään ratkaisemaan. Selvitys tuo esiin MSC:n useita vahvuuksia, joista yksi on, että sertifioinnin kehittämisessä otetaan aktiivisesti huomioon sidosryhmien antama palaute”, toteaa Sampsa Vilhunen.

Ympäristöjärjestö WWF arvioi ja kommentoi aktiivisesti MSC-sertifikaattihakemuksia ja muun muassa vastustaa tuhoavien kalastusmenetelmien, kuten pohjatroolauksen, sallimista.

”MSC ei ole missään nimessä täydellinen, mutta kuitenkin selvästi vaikuttavin ja luotettavin kalastukselle ja kalakaupalle myönnettävistä ympäristömerkinnöistä. Tämän vuoksi WWF on osin ollut edesauttamassa sen yleistymistä”, selittää Vilhunen.

Raportti antaa kaivattua näyttöä

”Arvostelijat ovat oikeutetusti peränneet näyttöä positiivisista muutoksista sertifioiduissa kalakannoissa. Tässä kuussa julkaisu raportti oli siis toivottu ja tiedemaailmaakin kiinnostava”, sanoo Sampsa Vilhunen.

”On sääli että Suomeenkin on rantautunut joukko erilaisia merkkejä, joiden eroista kuluttajalla ei ole tietoa. Tukku- ja vähittäiskaupan vastuu korostuukin valikoiman suunnittelussa ja tiedon jaossa asiakkaille”, Vilhunen muistuttaa.  

MSC:n määrittelemien kriteerien mukaista kalastusta harjoitetaan jo lähes kaikilla merialueilla ja mukana on myös pienimuotoista ja keskisuureksi luokiteltavaa kalastusteollisuutta. Tuoreimpien tietojen mukaan 135 kalastuslaivastolle on myönnetty MSC-sertifiointi. Sertifioituja tuotteita 56 eri kalalajista on saatavilla 80 eri maassa yhteensä 12 350 kpl. Lisäksi 134 kalastuslaivastoa on selvityksen alla ja niiden läpäistäessä sertifioinnin MSC-ympäristömerkin piirissä olevien kalalajien määrä olisi jo 116. Maailman kokonaiskalansaaliista alle 7 prosenttia on MSC-sertifikaatin piirissä.

Lisätiedot:
Sampsa Vilhunen, meriohjelman päällikkö, WWF Suomi, puh. +358 40 550 3854, sampsa.vilhunen@wwf.fi

Selvitys: http://www.msc.org/documents/environmental-benefits/measuring-environmental-impacts-report-2011/environmental-impacts-of-the-msc-programme-full-report/view

Science-tiedelehden uutisointi selvityksestä:
http://www.sciencemag.org/content/334/6057/746.full

Lisätietoa toimituksille:
MSC (Marine Stewardship Council) on 1997 perustettu voittoa tuottamaton, riippumaton järjestö, joka kehittää kestävän kalastuksen kriteerejä joita noudattamalla kalastus voi saada ympäristömerkinnän. Toimintaan kohdistuvat tarkastukset tehdään riippumattoman kolmannen tahon toimesta. MSC sertifikaatti vaatii koko ketjun sertifioimista, kalastusalukselta kalatiskiin tai ravintolan pöytään, joka takaa tuotteen luotettavan jäljitettävyyden ja vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta.

WWF:n pitkän tähtäimen tavoitteena on, että maailman meret olisivat terveitä, hyvin hoidettuja ja täynnä elämää ja ne tuottaisivat hyödykkeitä ja hyvinvointia ihmisille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi WWF on käynnistänyt maailmanlaajuisen hankkeen (Smart Fishing Global Initiative, SFI ), joka osallistuu muun muassa MSC-kaltaisiin sertifiointiohjelmien kehittämiseen. Erillinen Markkinamurros -aloite (Market Transformation Initiative) pyrkii parantamaan prioriteettihyödykkeiden, kuten kalan, kaupan ja kulutuksen vastuullisuutta.

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.