Otto. –automaateilla voi lahjoittaa saimaannorpalle

WWF Suomen kampanja Otto.  –automaateilla suomalaisen luonnon hyväksi jatkuu vielä parin viikon ajan. Kampanjasta kertyviä varoja suunnataan esimerkiksi saimaannorpan suojeluun.

Erityisen ajankohtainen saimaannorpan suojeluun liittyvä WWF:n rahoituskohde on ns. apukinostutkimus. Apukinosten avulla Itä-Suomen yliopisto testaa sitä, miten saimaannorppien pesimäolosuhteita voidaan käytännön toimin parantaa heikkolumisina talvina.

Tutkimuksessa rantoihin kasataan lumipenkkoja, jotka jäljittelevät rakenteeltaan ja kooltaan hyvän lumitalven kinoksia ja mahdollistavat siten norpan pesinnän. Vaikka saimaannorpilla oli viime talvena erinomaiset pesintäolosuhteet luonnonkinoksissa, noin puolessa Itä-Suomen yliopiston tekimistä apukinoksista oli pesä ja kahteen apukinokseen syntyi myös kuutti.

’’Saimaannorppa näyttää hyväksyvän myös ihmisen tekemän kinoksen pesäpaikakseen. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien myötä apukinokset voisivat olla rutiininomainen suojelutoimenpide tulevaisuudessa’’ arvelee tutkija Miina Auttila Itä-Suomen yliopistosta.

WWF Suomi tukee Itä-Suomen yliopiston norppatutkimusta laajemminkin. ”Ohjaamme norppatutkimukselle tuntuvaa tukea, koska se on oleellista saimaannorpan suojelun kannalta. Suojelutoimien etsimisessä ja oikeassa kohdistamisessa tarvitaan objektiivista, tutkimukseen perustuvaa tietoa”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

”WWF:n myöntämä tuki saimaannorppatutkimukselle on mahdollistanut kenttätöiden jatkumisen ja entistä laajemman ja tehokkaamman tutkimuksen tekemisen. Tutkimus keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin sekä niiden kompensointiin”, sanoo Miina Auttila.

Otto. -automaateilla asioivat voivat 3.1. 2012 saakka antaa ottotapahtuman yhteydessä yhden euron suuruisen joululahjan WWF:n työlle suomalaisen luonnon hyväksi. Työ käsittää niin suomalaisten eläinlajien, metsien, perinnemaisemien kuin Itämerenkin suojelua.

Lisätiedot:
Yksityisvarainhankinnan johtaja Tarja Hakala, WWF Suomi, puh. 0500 419 679
Tutkija Miina Auttila, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 5685704 (saimaannorppatutkimus)

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Tilaa