WWF: Det är dags att skydda fiskarna!

Miljöorganisationen WWF utmanar hela Finland till att skydda världens fiskbestånd i sin kampanj som börjar idag. Kampanjens mål är att det endast ska finnas hållbart producerad eller fångad fisk till salu i Finland år 2015.  Redan över 40 centrala finska aktörer i branschen – centralaffärer, butiker, restauranger, fiskpartiaffärer och organisationer i fiskebranschen – har antagit WWF:s utmaning och förbundit sig till att främja kampanjens mål.

“Människor oroar sig över hotade däggdjur, fåglar och växter i världen. Men man bryr sig inte om fiskar, eftersom de är osynliga under ytan. Det har varit möjligt att plöja upp oceanbottnar och förstöra havsorganismer genom bottentrålning utan att de flesta människor har märkt något”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF Finland.

“I Finland är fisket i stort sätt på hållbart nivå. Men det är inte heller allmänt känt att man i Finland lagligt kan fånga och sälja ytterst hotad fisk. Vi tror att bara ökad information om de här frågorna kan bidra till att handla rätt vid fiskdisken. Nu är det dags att skydda fiskarna!”, fortsätter Rohweder.

Ett viktigt mål i WWF:s kampanj är att öka användningen av inhemsk, hållbart fångad fisk. Idag kommer över 70 procent av fisken som finländarna använder från utlandet.

En av dem som svarat på kampanjutmaningen är cateringservicen vid Palmia, som varje dag producerar cirka 100 000 måltider i Helsingfors, bland annat för daghem, skolor, lunchrestauranger och sjukhus. Palmia har tagit bort de fiskar och fiskrecept som får rött ljus i WWF:s fiskguide från sina menyer och ersatt dem med nya.

“Vi förbinder oss att under 2012–2015 utveckla minst tre nya recept per år på inhemska fiskar som får grönt ljus i WWF:s fiskguide. Vi erbjuder redan nu bland annat en braxenbiff, vars väg till matbordet är enkel att spåra”, berättar Petteri Hautamaa, produktplanerare vid Palmias cateringservice.

Suomen Tuorekala Oy försöker för sin del säkerställa fiskbeståndens bevarande genom att endast ha MSC-certifierade fiskarter i sitt sortiment. Ett MSC-certifikat garanterar att fisken har producerats på ett ekologiskt hållbart sätt.

”Vi beaktar också miljöeffekterna av fiskodling och levererar endast ekologiskt certifierad norsk havslax till våra kunder”, säger verkställande direktör Riku Seppälä.

Sushibar-restaurangerna har redan ersatt bland annat tonfisk, ål, marulk, svärdfisk och havsbass med mer hållbara alternativ, som inhemsk strömming.

”Vi försöker utvidga uppfattningar om traditionell sushi genom vår verksamhet. Vårt mål är att sluta använda hotade fiskar till slutet av år 2015 och ersätta dem med nya, intressanta produkter”, beskriver Anders Westerholm, verkställande direktör vid The We Are Group Oy Ltd, ägare till Sushibar-restaurangerna.

WWF ber konsumenter kräva hållbart fångad och producerad fisk både i butiker och restauranger. Konsumentens fiskguide från WWF hjälper konsumenter i valet av fisk. Guiden klassificerar fiskar som är tillgängliga i Finland med trafikljus enligt hur ekologiskt hållbar fångsten är.

Kampanjförbindelser som avgetts hittills kan läsas på kampanjens webbplats på adressen wwf.fi/kalaopas. På webbplatsen samlar man också bland annat information från konsumenter om hotade fiskar som finns till försäljning.

Mer information:
Skyddsexpert Matti Ovaska, WWF Finland, 040 727 3149, matti.ovaska@wwf.fi
Programchef Sampsa Vilhunen, WWF Finland, 040 550 3854, sampsa.vilhunen@wwf.fi
Generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland, 040 840 74 61, liisa.rohweder@wwf.fi (intervjuer på svenska)

Till redaktionerna för kännedom:

Målet för WWF Finlands Fiskkampanj är att det i slutet av 2015 endast ska finnas hållbart fångad och producerad fisk till salu i Finland. Dessutom vill vi effektivera skyddet för hotade inhemska fiskarter samt öka ansvaret i fiske och fiskodling. Kampanjen pågår till slutet av 2012. Konsumentens fiskguide från WWF, som hjälper att göra ansvarsfulla fiskval, ligger som grund för kampanjen. I guiden har fiskarna klassificerats enligt hur hållbara fiskbestånden och fångsten är. 

WWF Finlands Fiskkampanj Frågor och svar

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.