WWF, MTK ja SLC etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä viljelijää

Viidettä kertaa järjestettävällä viljelykilpailulla halutaan innostaa maataloustuottajia siirtymään Itämeren ravinnekuormaa pienentäviin viljelymenetelmiin. Kilpailun tavoitteena on välittää tietoa ympäristöystävällisestä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä.

WWF Suomi ja tuottajajärjestöt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ovat käynnistäneet kilpailun, jossa etsitään Itämeren ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa.

”Maatalous on edelleen merkittävä vesistöjä rehevöittävän ravinnekuormituksen lähde. Kilpailussa etsitään viljelijöitä, jotka torjuvat rehevöitymistä laajamittaisesti, tai joilla on käytössään runsaasti eri menetelmiä ravinnekuorman pienentämiseksi. Omat innovaatiot ja positiivinen asennoituminen ympäristönhoitoon ovat myös toivottuja. Kilpailussa halutaan palkita varsinkin vapaaehtoisuudesta”, kertoo Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

Palkinnon tarkoituksena on välittää tietoa ympäristöystävällisen viljelyn parhaista käytännöistä. Kilpailussa annetaan tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä varsinkin ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.

”MTK haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että voittajatilalla toteutuisi viljelyvarmuuden ylläpito, hyvät sadot ja siten järkevä ja kestävä toiminta, mikä vähentää ravinnepäästöjä. Luonnon monimuotoisuudelle on myös jätettävä tilaa”, sanoo ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta.

Kilpailuun kannustetaan mukaan yksittäisiä viljelijöitä, viljelijäjärjestöjä ja muita tahoja eri puolilta Suomea. Jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta valitaan kansallinen voittaja, joka saa 1000 euron palkintosumman ja koko perheen virkistysloman . Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla.

SLC:n toiminnanjohtaja Johan Åberg muistuttaa maatalouden tärkeästä ympäristötyöstä, joka pitää maaseudun elinympäristön elävänä ja monimuotoisena.

”Maataloudella ja ympäristötyöllä on samat tavoitteet. Kaikki hyötyvät muun muassa siitä, että ravinteet käytetään tehokkaasti”, Åberg toteaa.

Palkintokriteerit ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät osoitteista www.wwf.fi/viljelijapalkinto ja www.mtk.fi/ymparisto/Vesiasiat/fi_FI/itameri/ . Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30. huhtikuuta 2014. Viljelijät voivat ilmoittautua kilpailuun itse tai heitä voivat ehdottaa kunkin maan viljelijäjärjestöt. Kansalliset voittajat julkistetaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja koko kilpailun voittaja kesällä 2014.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen. Viimeksi kilpailun voitti virolainen   Juhan Särgava , jota kiitetään innovatiivisista, monipuolisista ja kustannustehokkaista keinoista, joiden avulla hänen luomumaitotilallaan vähennetään ravinnevalumia.

Vuonna 2013 Suomen kilpailun voittivat Peppi ja Marko Laine , joiden maatilayrityksessä on käytössä muun muassa monipuolinen viljelykierto, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä typen tehostettu hyödyntäminen, jotka vähentävät ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Lisäksi tilalle on viime vuosina perustettu laaja valikoima erilaisia suojavyöhyke-, monimuotoisuus- ja luonnonhoitoalueita.

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854, sampsa . vilhunen @ wwf .fi.

Asiantuntija Airi Kulmala, MTK, 0400-755 454, airi.kulmala@mtk.fi .

Toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 040 523 3864, johan.aberg@slc.fi 

Tiedoksi toimituksille:

WWF:n Itämeriohjelma järjestää kilpailun yhdessä Itämeren alueen viljelijöiden ja Itämeren lähialueilla toimivien maanviljelijäjärjestöjen kanssa (Suomessa MTK ja SLC).

Kilpailun aiemmat voittajat ovat

2013: Juhan Särgava, Viro

2011: Marian Rak, Puola

2010: Håkan ja Teri Lee Eriksson, Ruotsi

2009: Katariina Vapoja ja Jyrki Ankelo, Suomi

Edellisen kilpailun voittajiin voi tutustua lukemalla Baltic Sea Farmer of the Year Award 2013 -esitteen (englanniksi).

WWF:n Itämeri-ohjelma

WWF:n Itämeri-ohjelmassa on tehty työtä vuodesta 2007 lähtien rehevöitymisongelmien parissa kaikissa Itämeren maissa. Erityisesti on selvitetty maatalouden vaikutusta Itämeren tilaan. WWF:n tavoite on pienentää rehevöitymisen aiheuttamaa uhkaa Itämeren luonnon monimuotoisuudelle. Siksi WWF pyrkii edistämään ympäristömyönteisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä Itämereen.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Tilaa