WWF etsii Suomenlahden suojelijoita

WWF Suomen vuotuinen Panda-palkinto myönnetään tänä vuonna teolle, aloitteelle tai hankkeelle, joka edistää Suomenlahden suojelua.  30 000 euron suuruinen palkinto on osa WWF:n Suomenlahti 2014 -vuoden toimenpideohjelmaa

Tämänvuotisen, entistä suuremman palkinnon kautta, haluamme tukea yksityisten henkilöiden, toimijoiden ja projektien ponnistuksia nimenomaan Suomenlahden omaehtoisessa suojelussa”, kertoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder puhuessaan Suomenlahti 2014 -vuoden avajaisissa kaupungintalolla Helsingissä.

”Joskus tuntuu, että Itämeren suojelussa todellinen poliittinen tahtotila ei ole aivan se, mikä juhlapuheissa tuodaan esiin. Itämerta voi onneksi suojella vapaaehtoisuuteenkin perustuen: se voi tarkoittaa vaikkapa maatalouden harjoittamista vaatimuksia ympäristöystävällisemmin, talkootyötä saaristoluonnon hyväksi tai rantaöljyntorjuntaa. Vapaaehtois- ja järjestötyö voi auttaa pelastamaan kokonaisia lajeja, näinhän on käynyt merikotkalle.”

WWF on jakanut Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien. Sillä palkitaan luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä edistetään kestävää kehitystä ja elämäntapaa.

WWF jakaa Panda-palkinnon erillisestä Anderssonin rahastosta.  Palkinnon voi saada suunniteltu tai käynnissä oleva hanke. Palkintosumma on 30 000 euroa.  Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna hakija voi poikkeuksellisesti olla Suomen lisäksi myös Venäjältä tai Virosta.

Viime vuonna palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle, Arkipelagia-seuralle. Arkipelagia-seura on Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys, joka edistää saariston luonnon ja kulttuurin suojelua.

Vuoden 2014 Panda-palkinto -haku alkaa 21.1. ja se päättyy 31.3. 2014. Palkinto luovutetaan 5.6. Maailman ympäristöpäivänä.

Vapaamuotoiset suomen- tai englanninkieliset hakemukset toimitetaan osoitteeseen info@wwf.fi tai WWF, Panda-palkinto, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 746,  etunimi.sukunimi@wwf.fi

Lue lisää Panda-palkinnosta: www.wwf.fi/pandapalkinto

Tiedoksi toimituksille

WWF Suomen Suomenlahti-vuoden 2014 kalenteri

Tammikuu                          

WWF:n Suomenlahti-teemaisen Panda-palkinnon julkistus 21.1.Suomenlahti-vuoden avajaisissa.         

Toukokuu                           

WWF:n Suomenlahti –raportin julkistus. Raportilla edistetään olemassa olevien kansallispuistojen (Itäinen Suomenlahti, Tammisaari ja Saaristomeri) suojelun parantamista ja uuden Porkkalan kansallispuiston perustamista.

Talkooleiri 

Kesäkuu                              

WWF:n Panda-palkinto myönnetään jollekin Suomenlahden suojeluun liittyvälle hankkeelle.

Heinäkuu                            

Merikotkan pesintätulos: tiedotetaan, miten onnistui Suomenlahdella, heinäkuun alku.       

SuomiAreena  Pori– Suuri lohikeskustelu 16.7. ja Öljyntorjuntanäytös 17.7. 

Talkooleiri 

Elokuu                                 

Tutkimustalkooleiri (1 vko) Itäisellä Suomenlahdella yhdessä Metsähallituksen ja SYKEn kanssa 16. – 23.8.

Talkooleiri 

Syyskuu                              

Talkooleiri 

Kevät – syksy                    

WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen koulutuksia Suomenlahden kunnissa 2-3 kpl.

Lisätietoja (Suomenlahti-vuoden 2014 –tapahtumat) :
Viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi, puh 050 3671 888 etunimi.sukunimi@wwf.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Tilaa

Liitteet & linkit