WWF:n talkooleiriläiset ahkeroivat Tammisaaren saariston kansallispuistossa

WWF:n aktiivinen talkooleirikesä jatkuu parhaillaan Tammisaaren saaristossa Länsi-Uudellamaalla. Vapaaehtoiset kunnostavat alueella muun muassa metsittyneitä niittyjä ja ketoja. Viikon mittainen leiri järjestetään 30.7.–7.8. yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja Suomen kulttuurirahaston kanssa.

Perinneympäristöt ovat perinteisten maankäyttömuotojen myötä syntyneitä erittäin runsaslajisia elinympäristöjä, jotka eivät säily ennallaan ilman säännöllistä hoitoa. Tammisaaren saariston perinneympäristöjen määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, ja parhaillaan käynnissä olevalla talkooleirillä WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat alueen arvokkaita niittyjä ja ketoja. Talkooleirin parinkymmenen vapaaehtoisen töihin kuuluu muun muassa niittoa, haravointia ja karja-aidan rakentamista.

”Talkootöitä tehdään useissa eri työkohteissa Tammisaaren saariston kansallispuistossa sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla Älgön, Getskärin ja Jussarön saarissa”, kertoo suunnittelija Esko Tainio Metsähallituksesta. Leiriläisten tekemän peruskunnostuksen jälkeen aluetta tulevat hoitamaan lampaat ja lehmät.

Yksityisellä luonnonsuojelualueella Getskärillä niitetään niittyjä. Getskär on osa Saariston ympäristösäätiön laajaa yksityistä luonnonsuojelualuetta, johon sisältyy noin 80 saarta ja luotoa ympäröivine vesialueineen. ”Getskärillä on sijainnut vanha kalastajatila ja saarella on ollut laidunnusta 1700-luvulta asti. Saaren laitumet on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi monipuolisuutensa ja edustavan kasvillisuutensa vuoksi”, sanoo leirin vetäjä Kirsi Hellas Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Leirillä mukana oleva Tiina Tikkanen Helsingistä toteaa, että on hienoa päästä mukaan arvokkaiden perinnemaisemien hoitoon ja ympäristönsuojelutyöhön. ”Talkoolaisilla on hyvinkin erilaiset taustat, mutta heitä yhdistää yhteinen halu toimia konkreettisesti luonnon puolesta. Ja leirillä yhdessä tekemisestä syntyvä vanha kunnon talkoohenki on aivan erityistä”, hän jatkaa.

Lisätietoja:
leirin vetäjä, ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, 040 517 3434
suunnittelija Esko Tainio, Metsähallitus, 040 538 1637
kenttävastaava Antti Lappo, WWF, 040 020 454

Tämän kesän pitkiä talkooleirejä on järjestetty Liesjärvellä (14.–19.6.), Kolilla (2.–10.7.) ja Linnansaaressa (17.-24.7.) Tammisaaren talkooleirin lisäksi pidetään vielä yksi pitkä leiri Sallivaarassa Lapissa(13.–21.8.).

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä yhteensä yli 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tammisaaren leiri on osa WWF Suomen ja Suomen kulttuurirahaston yhteistyöprojektia, joka mahdollistaa uhanalaisten perinneympäristöjen entistä tehokkaamman hoidon talkooleireillä. Hankkeessa yhdistyvät luonnonsuojelu, kulttuurityö ja vanha suomalainen talkoohenki. Yhteistyön avulla WWF:n talkooleirien määrä kasvaa kymmeneen leiriin kesässä, ja yhteensä kolmivuotisen hankkeen aikana järjestetään lähes 30 talkooleiriä ympäri Suomea.

************************************

Mera information om lägret (på svenska):
lägerledare, inspektör Kirsi Hellas, Nylands närings- trafik och miljöcentral, 040 517 3434
planerare Esko Tainio, Forststyrelsen, 040 538 1637

WWF har arrangerat talkoläger från år 1977 runtom i Finland och några gånger i närområden utomlands. Lägren erbjuder ett hundrafemtiotal myndiga frivilliga personer möjligheten till konkret naturskyddsarbete. Frivilliga arbetar mellan klockan 8 och 17 mot gratis måltider. Deltagarna betalar själv resorna till och från lägret, i övrigt är deltagandet gratis.

Lägret i Ekenäs är ett samarbetsprojekt mellan WWF Finland och Finska kulturfonden. Samarbetet möjliggör en ännu effektivare restaurering av traditionella miljöer på talkolägren. Projektet omfattar både naturskydd, kulturarbete och traditionell finsk talkoanda. Med hjälp av samarbetet ökar antalet talkoläger till tio per sommar . Under det treåriga samarbetet arrangeras nästan 30 talkoläger på olika håll i Finland.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

Multimedia

Multimedia