WWF:s talkolägerdeltagare arbetar i Ekenäs nationalpark

Välkomna att bekanta er med talkolägerarbetet i Ekenäs skärgård på torsdag 4.8.2011 kl. 9.30.

Efter att vi bekantat oss med de olika arbetsskedena bjuder WWF på lunch i det fria. Anmälningar senast tisdag 2.8. kl. före kl. 16 per textmeddelande, Reita Waara 040 180 9497. Meddela samtidigt om eventuella specialdieter.

Så hittar du fram:
Forststyrelsens båttransport till skärgården avgår från Skåldö Fiskebod kl. 9.30. Adressen är Sommaröstrand 44, 10600 Ekenäs.

Mera information om lägret:

planerare Esko Tainio, Forststyrelsen, 040 538 1637
lägerledare, inspektör Kirsi Hellas, Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, 040 517 3434

fältansvarig Antti Lappo, WWF, 040 020 4544

WWF har arrangerat talkoläger från år 1977 runtom i Finland och några gånger i närområden utomlands. Lägren erbjuder cirka 150 myndiga frivilliga personer möjlighet till konkret naturskyddsarbete. Frivilliga arbetar mellan klockan 8 och 17 mot gratis måltider. Deltagarna betalar själv resorna till och från lägret, i övrigt är deltagandet gratis.

Lägret i Raseborg är ett samarbetsprojekt mellan WWF Finland och Finska kulturfonden. Samarbetet möjliggör en ännu effektivare restaurering av traditionella miljöer på talkolägren. Projektet omfattar både naturskydd, kulturarbete och traditionell finsk talkoanda. Med hjälp av samarbetet ökar antalet talkoläger till tio per sommar . Under det treåriga samarbetet arrangeras nästan 30 talkoläger på olika håll i Finland.

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.