Nivelreuman hoidossa tulee pyrkiä oireettomuuteen

Nivelreuma on mahdollista saada oireettomaksi intensiivisellä, riittävän varhain aloitetulla lääkehoidolla. Tutkijoiden mielestä nivelreuman hoidossa ei saisi vähempään tyytyäkään.

Johtavassa kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa Lancetissa heinäkuussa esitellyistä COMET -tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kun varhaisessa vaiheessa olevaa, keskivaikeaa tai vaikeaa nivelreumaa hoidetaan biologisen reumalääkkeen etanerseptin ja reumanhoidossa perinteisesti käytetyn metotreksaatin yhdistelmällä, tauti on mahdollista saada kokonaan oireettomaksi.

COMET-tulokset ovat lupaavia paitsi potilaan, myös yhteiskunnan näkökulmasta. Lääketieteen tohtori, reumatologi Kari Puolakka Etelä-Karjalan keskussairaalasta osoitti väitöskirjatutkimuksessaan jo vuonna 2005, että valtaosa nivelreuman yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista on seurausta yhteiskunnan menettämästä työpanoksesta, mutta mitä varhemmin nivelreuma saadaan oireettomaksi, sitä varmemmin potilas pysyy aktiivisena työelämässä .

Ensimmäiset kuusi kuukautta ratkaisevat

“Toivomme, että COMET-tulosten myötä reumatologit ottavat nivelreuman hoidon uudeksi standardiksi tautivapaan, täysin oireettoman tilan. Eihän syövän hoidossakaan olla tyytyväisiä, jos vain osa kasvaimesta saadaan poistettua”, reumatologian professori Robert J. Moots Liverpoolin yliopistosta toteaa.

Tehokkuuden lisäksi nivelreuman hoidossa on tärkeää, että hoito aloitetaan riittävän varhain. Sairauden alkuvaiheen tehokas hoito tuottaa edun, jota ei voida enää myöhemmin tavoittaa.
”Ne potilaat, joiden nivelreuma on hoidettu oireettomaksi puolen vuoden sisällä sairauden toteamisesta, ovat vielä viiden vuoden kuluttua aktiivisina työelämässä. Suomalaisessa yhdistelmähoitotutkimuksessa todettiin, että yhteiskunnan tuotantopanosmenetys viidessä vuodessa oli 74 500 euroa yhtä huonosti parantunutta potilasta kohden, mutta vain 2 800 euroa kutakin sellaista potilasta kohden, joilla nivelreuma oli saatu oireettomaksi kuuden kuukauden sisällä”, Kari Puolakka toteaa.

COMET: Yhdistelmähoito pysäyttää nivelten tuhoutumisen kahdeksalla potilaalla kymmenestä

COMET-tutkimuksen ensimmäisen, vuoden kestäneen tutkimusjakson aikana puolet etanerseptilla ja metotreksaatilla hoidetuista potilaista (n=265), joilla oli varhaisvaiheen aktiivinen, keskivaikea tai vaikea nivelreuma, saavutti kliinisen remission eli oireettomuuden. Vertailuryhmän potilaista (n=263), jotka saivat pelkkää metotreksaattia, oireettomuuden saavutti 28 prosenttia. Tämän lisäksi 80 prosentilla etanerseptillä ja metotreksaatilla hoidetuista potilaista nivelreuman pahin vaikutus, nivelten tuhoutuminen, pysähtyi.

Yhdistelmähoitoa saaneet potilaat pysyivät myös toimintakykyisempinä metotreksaatti-ryhmän potilaisiin verrattuna (61 % vs. 44 %) ja heidän todennäköisyytensä joutua sairauslomalle oli metotreksaattiryhmää selvästi pienempi.

Tutkimuksessa remission mittarina käytettiin nivelreuman aktiivisuutta mittavaa DAS28-indeksiä. DAS28-indeksi perustuu arvioon 28 eri nivelen turvotuksesta ja arkuudesta.

COMET-tutkimuksesta

COMET-tutkimus on kaksivaiheinen kaksoissokkoutettu ja satunnaistettu rinnakkaisryhmä-, monikeskus-, avohoitopotilastutkimus, jonka kahden tutkimusjakson kesto on yhteensä 24 kuukautta. Tutkimukseen osallistui 542 potilasta. Heinäkuussa Lancetissa julkaistut tulokset ovat ensimmäisen tutkimusvuoden tuloksia. Potilaat satunnaistettiin saamaan kerran viikossa joko pelkkää metotreksaattia 7,5-20 mg tai 50 mg etanerseptia ja 7,5-20 mg metotreksaattia 52 viikon ajan. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat sairastaneet keskivaikeaa tai vaikeaa nivelreumaa alle kaksi vuotta (mediaani seitsemän kuukautta).

Vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta ryhmien välillä ei ollut eroa vakavien infektioiden tai pahanlaatuisten kasvaimien välillä. Kenellekään tutkituista ei kehittynyt tuberkuloosia tai demyelinoivia sairauksia.

Tutkimuksen toinen jakso on parhaillaan käynnissä tutkimusasetelman mukaisesti. Toisen tutkimusjakson tuloksia odotetaan vuoden 2008 lopussa.

Tutkimus on luettavissa osoitteessa www.thelancet.com/journals/lancet

Lisätietoa antaa:
Vesa Loponen, maajohtaja, Wyeth, 020 7414 870, LoponenV@wyeth.com
Wyeth on innovatiivinen ja tutkimustoimintaan erikoistunut maailmanlaajuinen lääkealan yritys ja yksi nopeimmin kasvavista lääkealan yrityksistä Pohjoismaissa. Tuotevalikoimastamme löytyy tuotteita useilta terapia-alueilta: keskushermostosairaudet, dermatologia, gastroenterologia, hemofilia, infektiotaudit, onkologia, reumatologia, elinsiirrot/immunologia sekä rokotteet.

Yrityksestä

Wyeth on innovatiivinen ja tutkimukseen suuntautunut kansainvälinen lääkeyritys. Olemme yksi nopeimmin kasvavista lääkeyrityksistä Suomessa keskushermostosairauksien, ihotautien ja reumasairauksien saralla.

Liitteet & linkit