Wyeth panostaa syöpätutkimukseen

Lääkeyhtiö Wyeth panostaa uusien syöpähoitojen löytämiseen. Viimeksi joulukuussa Wyeth julkisti lupaavia tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitettiin uuden valmisteen vaikutusta pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän hoidossa. Tutkimus jatkuu maailmanlaajuisena III-vaiheen tutkimusohjelmana.

Yhdysvalloissa järjestetyssä rintasyöpäalan kokouksessa (CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium) viime vuoden lopulla julkistetut tutkimustulokset viittaavat siihen, että neratinibilla on syöpäsolujen lisääntymistä estävä vaikutus pitkälle edennyttä HER-2-positiivista rintasyöpää sairastavilla potilailla.

Neratinibi on tutkimusvaiheessa oleva, suun kautta annosteltava, voimakas ja irreversiibeli HER-2- ja EGFR-kinaasien estäjä. HER-2-positiivinen rintasyöpä on erityisen ärhäkkä taudin muoto, joka on Suomessa noin 20 prosentilla rintasyöpää sairastavista.

”Neratinibin todettiin tehoavan trastutsumabiresistenttiin ja trastutsumabilla hoitamattomaan HER-2-positiiviseen rintasyöpään,” kertoo tohtori Harold Burstein, joka toimii päätutkijana Dana-Farber Cancer Institute -tutkimus¬keskuksessa Bostonissa. ”Näiden tulosten perusteella tutkimuksia kannattaa jatkaa. Pyrimme selvittämään, sopiiko neratinibi HER-2-estäjä¬valikoimaamme.”

Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä Suomessa. Viime vuosina on diagnosoitu keskimäärin 3 800 uutta rintasyöpätapausta vuosittain. Rintasyövän ennuste on kuitenkin parantunut varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Tällä hetkellä noin 88 % potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta.


Tutkimuksesta

Tutkimuksessa, jonka tuloksia esiteltiin viime vuoden lopulla, arvioitiin suun kautta annetun 240 mg/vrk neratinibiannoksen turvallisuutta ja tehoa 136 naisella, joilla oli todettu paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen HER-2-positiivinen rinta¬syöpä (levinneisyys¬aste IIIB, IIIC tai IV).

Avoimen, kahdella hoito¬ryhmällä toteutetun tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli elossaolo ilman taudin etenemistä 16 viikon kohdalla. Toissijaisia päätetapahtumia olivat mm. turvallisuus, objektiivi¬nen vaste (täydellinen tai osittainen vaste) ja kliininen hyöty (objektiiviset vasteet sekä taudin etenemisen pysähtyminen).

Potilaat jaettiin hoitoryhmiin sen mukaan, olivatko he saaneet aiemmin trastutsumabihoitoa (Herceptin®, Genentech), joka on pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän tavanomainen hoito. Ryhmän A naiset (n=66) olivat joko saaneet tavanomaista trastutsumabihoitoa vähintään kuuden viikon ajan tai heidän tautinsa oli edennyt trastutsumabia sisältävän liitännäishoidon aikana tai sen jälkeen. Ryhmän B naiset (n=70) eivät olleet saaneet aiempaa trastutsumabihoitoa eivätkä muita HER-2-täsmähoitoja.

Tehokkuusanalyysiin kuului 127 arviointikelpoista potilasta, joista 61 ryhmässä A ja 66 ryhmässä B. Aiemmin trastutsumabia saaneiden potilaiden (ryhmä A) elossaoloprosentti ilman taudin etenemistä oli 16 viikon kohdalla 60 %, ja elossaolo ilman taudin etenemistä kesti tässä ryhmässä riippumattoman arvioinnin mukaan 23 viikkoa. Objektiivisen vasteen saavutti 26 % tutkittavista ja kliinistä hyötyä sai 36 %. Potilailla, jotka eivät olleet saaneet aiempaa trastutsumabi¬hoitoa (ryhmä B), elossaoloprosentti ilman taudin etenemistä oli 16 viikon kohdalla 77 %, ja elossaolo ilman taudin etenemistä kesti riippumattoman arvioinnin mukaan 40 viikkoa. Objektiivisen vasteen saavutti 56 % ja kliinistä hyötyä sai 68 % tutkittavista.

Haittatapahtumia, joita ilmeni yli 15 prosentilla tutkittavista vaikeus¬asteesta riippumatta, olivat ripuli, pahoinvointi, oksentelu, väsymys, ruoka¬haluttomuus, vatsakivut, päänsärky ja ihottuma. Yleisin haittavaikutus oli ripuli, jota todettiin 93 prosentilla potilaista. Ripuli oli myös yleisin asteen 3 tai 4 haittatapahtuma (21 prosentilla potilaista). Ripuli oli korjaantuvaa ja pystyttiin yleensä hoitamaan lääkityksellä, hoidon keskeytyksellä tai annoksen pienentämisellä. Yksi potilas lopetti hoidon ripulin takia.

Lisätietoa antaa:

Vesa Loponen, maajohtaja, Wyeth, 020 7414 870, LoponenV@wyeth.com

Yrityksestä

Wyeth on innovatiivinen ja tutkimukseen suuntautunut kansainvälinen lääkeyritys. Olemme yksi nopeimmin kasvavista lääkeyrityksistä Suomessa keskushermostosairauksien, ihotautien ja reumasairauksien saralla.

Tilaa

Liitteet & linkit