Yara ja Lujabetoni säästävät ympäristöä innovatiivisella kierrätyksellä

Yara Suomi Oy ja Lujabetoni Oy ovat sopineet Yaran Siilinjärven kaivoksessa syntyvän kiviaineksen hyödyntämisestä betonin raaka-aineena. Yaran tuotantoprosessissa käyttämättä jäävä kiviaines eli sivukivi murskataan ja toimitetaan Lujabetonin tehtaille Siilinjärvelle ja Kuopioon käytettäväksi betonintuotantoon. Käytettävä sivukivi on korkealaatuista graniittigneissiä ja alkava kierrätys korvaa suoraan muuta Lujabetonin kiviaineskäyttöä.

Kalliomurskeella korvataan vastaava määrä luonnonsoraa tai neitseellistä kalliolouhintaa, joten soraharjujen kaivamisen tarve vähenee ja Yaralle tarpeeton louhe saadaan hyötykäyttöön. Luonnonsoran saatavuus on nykyisin heikkoa asutuskeskusten lähiympäristöissä ja jäljellä olevia harjuja halutaan suojella. Kalliosta valmistettu sora on siksi betoniteollisuudelle mielenkiintoinen tulevaisuuden raaka-aine. Toisin kuin soraharjuja, kalliota on Suomessa lähes ehtymätön määrä.

- Yaran Siilinjärven kaivos hyödyntää tällä hetkellä noin kolmasosan sivukivestään.  Suurista louhintamääristä jää myös hyödyntämättä runsaasti kiveä, jonka läjittäminen vaatii paljon tilaa ja energiaa. Yaran Siilinjärven kaivos pyrkii aktiivisesti etsimään uusia käyttökohteita sivukivelleen ja Lujabetonin kanssa tehty sopimus on uusi päänavaus kohti korkeampaa kierrätysastetta, toteaa Yaran kaivoksen tuotantopäällikkö Teija Kankaanpää.

- Graniittigneissilouheen jalostus betonin raaka-aineeksi vaatii kehittämistä ollakseen kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Meillä on nyt hyvä tilaisuus tehdä tätä kehitystyötä yhdessä Yaran kanssa, kun merkittävien volyymien raaka-ainelähde on löytynyt, kertoo hankintajohtaja Tapio Voutilainen Lujabetonilta.

Tuotantomäärät ovat viime vuosien aikana kasvaneet Yaran Siilinjärven toimipaikalla. Vuonna 2014 kaivoksella tuotettiin apatiittia enemmän kuin koskaan aiemmin, lähes miljoona tonnia. Sivukiven määrä vaihtelee, viime vuonna sivukiveä syntyi kaivoksen louhoksilta yhteensä noin 20 miljoonaa tonnia.

Lujabetoni tuottaa Siilinjärvellä valmisbetonia, rakennuselementtejä, maatalouden tuotantorakennusten erikoiselementtejä sekä ratapölkkyjä. Siilinjärven tehdas on Lujabetonin suurin tehdas ja se käyttää noin 100.000 tonnia kiviainesta vuodessa. Kuopion tehtaalla tuotetaan valmisbetonia ja se käyttää noin 40.000 tonnia kiviainesta vuodessa.

Lisätietoja:

Teija Kankaanpää, Yara Suomi Oy, tuotantopäällikkö, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com

Tapio Voutilainen, Lujabetoni, hankintajohtaja, puh. 044 5852 308, tapio.voutilainen@luja.fi


Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa. Yaralla on myyntiä 150 maassa. Turvallisuus on meille ykkösasia.

Suomessa Yaralla on neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos ja Suomen suurin avolouhos. Kaivoksen apatiittimalmista irrotettava fosfori jatkojalostetaan lannoitteeksi. Siilinjärven apatiitti tunnetaan yhtenä maailman puhtaimpana apatiittina.

Yara työllistää Suomessa noin 1300 henkilöä, joista Siilinjärvellä yhteensä 750 urakoitsijat mukaan lukien. Yara on investoinut Suomeen noin puoli miljardia euroa vuosina 2007–2014.

Lujabetoni on Luja-yhtiöiden betoniosaaja ja Suomen toiseksi suurin elementtivalmistaja. Se tekee kaikkea betonista: kivitalopaketteja, elementtejä, ratapölkkyjä, teräsbetonipaaluja, pihakiviä, harkkoja sekä valmisbetonia. Tehtaita Lujabetonilla on kaikkiaan 28, joista kolme Ruotsissa ja kolme Venäjällä. Lujabetonin vahvuuksia ovat vahva oma tuotekehitys sekä yli 60 vuoden kokemus betonista. www.lujabetoni.fi, facebook.com/lujabetoni.fi

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys on toiminut alalla yli 60 vuotta. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1400 työntekijää 27 paikkakunnalla. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa ja Venäjällä. www.luja.fi, facebook.com/luja.fi

Yrityksestä

Yara International ASA on globaali kemianalan yritys, joka valmistaa ja markkinoi kivennäislannoitteita sekä typpipohjaisia kemikaaleja teollisuuteen sekä ympäristönsuojeluun. Yaralla on toimintaa yli 50 maassa ja työntekijöitä noin 7 300. Yara Suomi Oy on Yara Internationalin tytäryhtiö, jolla on palveluksessaan lähes 900 henkilöä ja neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja SIilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema sijaitsee Vihdissä. Lue lisää osoitteesta www.yara.com tai www.yara.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia