ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolalta ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiolalta seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen:

Rahoitustarkastuksen kannanoton (nro 31/265/98) mukaan liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden omistusosuudet äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan yhteen. Tapiola-ryhmä on liputusvelvollinen myös Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osalta.

1. Yhtiö: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:

7.10.2003

3. Osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta: Osuus äänistä 7,10 % ja osuus osakepääomasta 7,10 %

4. Osakkeenomistajat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 211034-2, kotipaikka Espoo

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 201319- 8, kotipaikka Espoo Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola, Y-tunnus 725671-1, kotipaikka Espoo 5. Omistusosuuden jakautuminen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1.500.930 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 4,98 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 506.200 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 1,68 % Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 133.215 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 0,44 %

YIT-Yhtymä Oyj:n 21.8.2003 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 60.235.692 euroa, joka jakautuu 30.117.846 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa