ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolalta ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiolalta seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen:

Rahoitustarkastuksen kannanoton (nro 31/265/98) mukaan liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden omistusosuudet äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan yhteen. Tapiola-ryhmä on liputusvelvollinen myös Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osalta.

1. Yhtiö: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:

7.10.2003

3. Osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta: Osuus äänistä 7,10 % ja osuus osakepääomasta 7,10 %

4. Osakkeenomistajat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 211034-2, kotipaikka Espoo

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Y-tunnus 201319- 8, kotipaikka Espoo Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola, Y-tunnus 725671-1, kotipaikka Espoo 5. Omistusosuuden jakautuminen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1.500.930 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 4,98 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 506.200 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 1,68 % Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 133.215 kpl, osuus osakepääomasta ja äänistä 0,44 %

YIT-Yhtymä Oyj:n 21.8.2003 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 60.235.692 euroa, joka jakautuu 30.117.846 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa