ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUK

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


YIT-Yhtymä Oyj on saanut tänään Pohjola-Yhtymä Oyj:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Pohjola-Yhtymä Oyj:n konsernin omistusosuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan(1/20).

1. Kohdeyhtiön nimi: YIT-Yhtymä Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 20.8.2003

3. Tarkka osuus YIT-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 20.8. 2003: Kappale- Osuus Osuus määrä osake- ääni- määrästä määrästä Pohjola-Yhtymä Oyj, y-tunnus 0196743-2 530.433 1,78% 1,78% Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola, y-tunnus 1458359-3 933.667 3,13% 3,13% A-Vakuutus Oy, y-tunnus 1715947-2 20.000 0,07% 0,07%

Pohjolan konserni yhteensä 1.484.100 4,98% 4,98%

YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääomaa on korotettu 21.8. 2003. YIT-Yhtymä Oyj:n 21.8.2003 kaupparekisteriin merkitty, täysin maksettu osakepääoma on 60.235.692 euroa, joka jakautuu 30.117.846 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

YIT-YHTYMÄ OYJEsko Mäkelä varatoimitusjohtajaLisätietoja: Esko Mäkelä, varatoimitusjohtaja, puh. 020 43 32258, esko.makela@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa